Kabinet scherpt asielprocedure aan

DEN HAAG, 20 NOV. Asielzoekers moeten binnenkort zelf kunnen aantonen dat ze hun reisdocumenten (paspoort en dergelijke) niet moedwillig hebben kwijtgemaakt. Als ze dat niet kunnen, wordt hun asielaanvraag ongegrond verklaard en kunnen ze in hun vrijheid worden beperkt.

Dat heeft het kabinet besloten, zo blijkt uit stukken die staatssecretaris Schmitz (Justitie) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het centrale uitgangspunt van het asielbeleid blijft, dat iedere vreemdeling die asiel vraagt, met of zonder documenten, in procedure wordt genomen, schrijft Schmitz. De bewijslast wordt straks echter omgedraaid. Tot nog toe was het aan Justitie om aan te tonen dat de vluchteling zijn of haar papieren moedwillig had vernietigd om de asielzoeker uit de aanvraagprocedure te kunnen halen. Straks ligt de bewijslast bij de asielaanvrager zelf.

De vreemdelingenwet (artikel 15c) zal daartoe worden aangepast. Asielzoekers die niet kunnen aantonen dat hun papieren buiten hun schuld ontbreken, kunnen zo gemakkelijker het land worden uitgezet. Deze maatregel volgt op de sterke toename van het aantal asielzoekers dat in Nederland zonder papieren aankomt. Uit nieuwe cijfers van de staatssecretaris blijkt, dat tussen januari en oktober van dit jaar ten minste 70 procent van de asielzoekers zonder reisdocument Nederland binnenkwam. Deze situatie levert volgens Schmitz “grote problemen op voor de vaststelling van de identiteit en de mogelijke overdracht aan een ander land”.

Een meerderheid van de Kamer heeft zich vorige week achter het voorstel van CDA en VVD geschaard om deze asielzoekers onmiddellijk terug te sturen naar het land van herkomst.

Tussen januari en oktober hebben dit jaar in totaal 23.600 vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. In dezelfde periode van het vorig jaar waren dat er 15.800. Schmitz noemt mensensmokkel als een van de redenen voor deze groei. “Steeds meer mensen komen met behulp van georganiseerde mensensmokkel naar West-Europa en met name naar Nederland.”

Pagina 2: Ambassade gaat strikt toezien op hereniging

Om de instroom van asielzoekers in te dammen komt de staatssecretaris met nog een aantal maatregelen. De Nederlandse ambassades van de belangrijkste landen waar asielzoekers vandaan komen of doorheen trekken zullen worden versterkt met een nog onbekend aantal immigratie-functionarissen, te beginnen in Turkije. De Nederlandse ambassedes zullen in het kader van gezinshereniging voor erkende asielzoekers strikter toezien of de mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland mogen komen ook daadwerkelijk familie van de asielzoeker is. (“De diplomatieke vertegenwoordiging als voorportaal voor toegang tot Nederland”, aldus Schmitz). De grensbewaking met met name Duitsland zal worden geïntensiveerd.

Nederland gaat ook de uitwisseling met andere landen van vingerafdrukken ter identificatie van asielzoekers intensiveren. Met Duitsland is al afgesproken om het aantal vingerafdrukken te verhogen van tweehonderd tot zeshonderd per maand in verband met een verhoogde instroom van Irakezen.

De Koninklijke Marechaussee krijgt extra personeel om het zogenoemde mobiele toezicht te intensiveren. Die maatregel is bedoeld om zowel de inreis van ongedocumenteerde asielzoekers als om mensensmokkel tegen te gaan. In het kader van de strijd tegen mensensmokkel overweegt justitie structureel vrachtwagens door de marechaussee ta laten onderzoeken, een middel dat nu nog in experimentele fase verkeert. De vorige maand door premier Kok aangekondigde task force mensensmokkel komt te bestaan uit de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het Korps Landelijke Politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en de politie.

De Immigratie en Naturalisatiedienst van het ministerie krijgt er extra capaciteit bij, om te voorkomen dat het een al te grote achterstand oploopt bij de verwerking van het groeiende aantal asielaanvragen. De IND is nu berekend op 35.000 asielverzoeken per jaar.