Hortus Botanicus

Reeds jaren doen de Stichting Interimbeheer Hortus Botanicus en de Vereniging Vrienden van de Hortus Botanicus in Amsterdam pogingen om de meer dan 350 jaar oude hortus in Amsterdam met zijn collecties van bijzondere planten in stand te houden. Dat is tot nu toe gelukt dankzij de inspanningen van personeel, vrijwilligers, vrienden en zeer veel sympathisanten.

Want in tegenstelling tot de suggestie van minister Ritzen hebben enkele Horti - waaronder de Amsterdamse - geen overkoepelende instelling die garant staat voor het wetenschappelijk beheer (NRC Handelsblad, 4 november). Hoewel vanuit de landelijke politiek wel enige bijstand lijkt te komen is concrete ondersteuning van rijkswege voor de Hortus Botanicus in Amsterdam niet van een erg in het oog springende omvang.

De alom geuite en steeds sterker wordende erkenning van belang van natuur en groen lijkt zo niet veel inhoud te krijgen. Anders gezegd: het nu langzaam laten versterven en verdwijnen van de nog aanwezige plantentuinen en arboreta zal later een vermogen kosten om ze weer op te richten en te herstellen als dat al mogelijk is. Het initiatief daartoe en de daarvoor benodigde ambitie en bijbehorende kosten zullen een veelvoud aan inspanning vragen van wat er nu nog (net) aanwezig is.

    • Ir. H.Ch.M. Heyning
    • Hortus Botanicus Amsterdam
    • Mr. R. Stroeve