Getuigenis in proces tegen Etienne U. afgebroken

AMSTERDAM, 20 NOV. De Amsterdamse rechtbank heeft gisteren in het proces tegen Etienne U. de getuigenis van een politie-inspecteur voortijdig afgebroken.

Een inspecteur van het Kernteam Randstad Noord en Midden (KTR), dat het onderzoek naar U. en zijn vermeende handlangers uitvoerde, zou getuigen over de in beslag genomen administratie van U.'s 'boekhouder' Edwin S. De administratie was deels in geheime codes opgesteld, die inmiddels door het KTR zijn gekraakt. De inspecteur, uit angst voor represailles 'verbalisant 23016' genoemd, zou ter verduidelijking van de ontcijferde geheimtaal met behulp van een overhead-projector een presentatie van anderhalf uur geven.

Al bij de eerst vertoonde sheet protesteerden de raadslieden van U. en zijn zes medeverdachten hevig. Er stond op vermeld dat de navolgende presentatie “de criminele organisatie U.” betrof. “Dit is een requisitoir”, aldus advocaat A. Moszkowicz. Na een korte schorsing besloot de rechtbank de getuigenis uit te stellen. De inspecteur zal opnieuw worden opgeroepen, en moet dan getuigen aan de hand van vragen. Zijn antwoorden mogen dan alleen waar dat voor de duidelijkheid noodzakelijk is worden aangevuld met sheets.

Officier van justitie F. van Straelen kondigde gisteren aan een nieuwe getuige te willen oproepen, wiens identiteit hij nog niet wil prijsgeven. Deze zou een verklaring kunnen afleggen over de vermeende Pakistaanse drugsleveranciers van Etienne U. Van Straelen is van mening dat een aantal van de getuigen die tot nu toe in de rechtszaal verschenen uit angst voor represailles geen belastende verklaring durfden af te leggen. “Zelden heb ik een getuige zo zien beven en trillen”, zei Van Straelen tot verontwaardiging van de verdediging over een van hen. Het OM wil deze in het bijzijn van de raadslieden buiten de rechtszaal door de rechter-commissaris laten horen. De rechtbank beslist hierover vrijdag.

U.'s raadsman C. Korvinus heeft gisteren de Geassocieerde Persdiensten (GPD), het Haarlems Dagblad en de tv-rubrieken Netwerk en Nova gesommeerd niets meer openbaar te maken uit de memoires van Etienne U. Als zij dit niet binnen 24 uur toezeggen, spant Korvinus een kort geding aan. De betrokken media hebben inmiddels in een gezamenlijke verklaring gesteld dat zij dit niet van plan zijn. Wel zullen ze “per geval” bekijken wat zij met hun informatie zullen doen. U.'s memoires werden bij zijn arrestatie vorig jaar aangetroffen door de Franse douane, die een kopie beschikbaar stelde aan een Nederlandse rechercheur. De rechtbank heeft het OM verboden het stuk in het strafdossier op te nemen, maar toen waren delen al openbaar gemaakt. De GPD beschikt over memoires die belastend zijn voor Korvinus' kantoorgenoot mr. J. Engelsma.