Europese hulp aan werven fel omstreden

ROTTERDAM, 20 NOV. Het Brusselse besluit om nieuwe subsidies voor Europese werven mogelijk te maken leidt tot “nog meer concurrentievervalsing”. Voorzitter W.J. ter Hart van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) vindt de aanpak van Brussel “van de gekken”.

Ter Hart zei dat gisteren in Amsterdam op de jaarvergadering van de VNSI. De Nederlandse werven, die de afgelopen periode jaarlijks steeds ongeveer 50 miljoen gulden ordersteun ontvingen, hebben steeds gepleit voor het afschaffen van de subsidies. Ook minister Wijers (Economische Zaken) is voorstander van afschaffing. Een besluit in OESO-verband om deze steun af te schaffen, is echter vertraagd omdat de VS het akkoord nog niet geratificeerd hebben. Met het oog daarop wordt in de Europese Unie de ordersteun in ieder geval verlengd tot eind '98. De EU wil nu mogelijkheden creëren voor geheel nieuwe subsidies. Het gaat daarbij om subsidies voor herstructurering, investeringen en innovatie. Nederland is daar onlangs schoorvoetend in mee gegaan, onder het uitdrukkelijke beding dat die subsidies niet mogen leiden tot capaciteitsvergroting.

Ter Hart denkt dat vooral grote werven in Italië, Spanje en Duitsland van de voorgestelde maatregelen zullen profiteren. Hij wees er op dat Nederlandse werven helemaal op eigen kracht zijn geherstructureerd.

Hij vreest dat de aanpak die Brussel nu toestaat zal leiden tot een hernieuwde schatkistenoorlog in de scheepsbouw.

Ter Hart heeft er bij minister Wijers met kracht op aangedrongen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de nieuwe subsidieplannen doorgaan. Mocht het steunregime binnen Europa toch verruimd worden, dan is er volgens de VNSI-voorzitter veel meer financiële steun nodig voor de Nederlandse werven om in Europa te kunnen blijven concurreren.

De Europese Commissie streeft er naar dat de scheepsbouw in enkele jaren zo gezond wordt dat ze het uiterlijk in 2004 geheel zonder overheidssteun kan stellen.

In Brussel is vorige week afgesproken dat de EU-landen stevige politieke druk op de VS zullen uitoefenen om het Oeso-akkoord over de scheepsbouw alsnog zo snel mogelijk te ratificeren. Indien die pogingen evenwel niet succesvol zijn zal de EU zelf een nieuw steunregime voor de scheepsbouw ontwikkelen.

Nederland stelt zich op het standpunt dat de steun voor de 'intra-Europese scheepsbouw' helemaal moet worden afgeschaft omdat die alleen maar tot concurrentievervalsing leidt.

Den Haag kon wel leven met het voorlopig voortzetten van subsidies voor de grotere werven in onder andere Italië, Duitsland en Spanje omdat juist die moeten concurreren met werven uit Korea en Japan.