De voorstellen

Bij de top over de werkgelegenheid bespreken Europese regeringsleiders voorstellen van de Europese Commissie:

Een bedrijf oprichten moet makkelijker worden.

De belasting op arbeid moet worden verminderd.

Werklozen moet een 'nieuwe start' worden aangeboden in de vorm van een opleiding, een baan of een stage. Jongeren dienen die binnen een half jaar te krijgen, volwassen werklozen binnen één jaar.

Binnen vijf jaar moet een kwart van alle werklozen een opleiding volgen.

Sociale partners moeten loonmatiging voortzetten, onderhandelen over flexibele arbeidsvoorwaarden en werktijdverkorting. De lidstaten moeten voor dat alles 'een kader' bieden.

Werkloosheid onder vrouwen moet fel worden bestreden.

Lidstaten moeten meer doen aan het combineren van zorg en arbeid.

Er moet geëxperimenteerd worden met een lagere BTW op arbeidsintensief werk zoals schoon-, schoen- en fietsenmaken, thuishulp en ouderenzorg.

Een fonds van de Europese Investeringsbank voor kleine banenprojecten en stimulering van het midden- en kleinbedrijf, waar de meeste banengroei te verwachten is.

Het Europees Parlement wil een extra fonds van 330 miljoen gulden voor onderzoek, scholing en kleine banenprojecten.