COLOFON

IDFA wordt structureel gesubsidieerd door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Gemeente Amsterdam

Subsidiënten en fondsen Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Culturele Betrekkingen en Communicatie Ontwikkelingslanden (begunstiger Platform)

Ministerie van Buitenlandse Zaken & Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake intensivering buitenlands cultuurbeleid NCDO

VSB Fonds

Thuiskopie Fonds

Stichting Doen

De Scenario-workshop is mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

IDFA wordt gesponsord door

NRC Handelsblad

Canal+

Citroen Cinema

VPRO

CINECO

NPS Pathe

Donateurs van IDFA

AVRO

NCRV

NOS Sales

VARA

Damocles Audiovisuele Produkties, Evangelische Omroep, Holland Subtitling, Humanistische Omroep, IKON, Kodak Nederland, KRO, Lukkien - Digital Film Facilities, RVU educatieve omroep, Teleac/NOT

IDFA bedankt Amsterdams Fonds voor de Kunst, Andersson Elffers Felix, AMS Hotel Group NV, Gemeente Amsterdam - Bureau Externe Betrekkingen, gezamenlijke Nederlandse publieke omroepen, Heuvelman BV sound & vision facilities, I&O Automatisering,Service Culturel de l'Ambassade de France, Stichting Alter Ego

Hommage aan Jan Vrijman Nederlands Fonds voor de Film, Cineco bv, Het Materiaal, Lukkien - Digital Film Facilities, De Afwerkplaats, Valkieser Group

IDFA in de Bijlmer en de Schilderswijk Stichting Omroep Allochtonen COLOFONCineco bv NPS Pathé Cinemas BV