Brusselaars bezweren crisis taalwet

BRUSSEL, 20 NOV. Een crisis in de gewestregering van Brussel over taalwetgeving is vannacht bezworen. Maar de Vlaamse staatssecretaris Vic Anciaux vindt het akkoord dat is bereikt onvoldoende. Hij maakte vanochtend zijn ontslag bekend.

De crisis ontstond eerder deze maand, toen Nederlandstaligen eisten dat de het zogeheten taalhoffelijkheidsakkoord wordt nageleefd. Dit akkoord van november vorig jaar bepaalt dat ook Brusselse ambtenaren die op contract werken tweetalig moeten zijn. De negentien grotendeels Franstalige Brusselse gemeenten zouden deze regel niet naleven, daarom eisten de Vlamingen dat in een omzendbrief de verplichte tweetaligheid nog eens werd bevestigd.

De Franstaligen in de Brusselse regering wilden alleen met de omzendbrief instemmen als ook de afspraken over de verhouding tussen Nederlands- en Franstalige ambtenaren in Brussel aangepast zou worden. Vlamingen hielden vast aan ten minste 30 procent Nederlandstaligen.

Anciaux is ontevreden omdat het percentage voor personeel bij de brandweer volgens het vannacht bereikte akkoord is vastgelegd op 29,5 procent Nederlandstaligen. Ook zouden in de omzendbrief over het taalhoffelijkheidsakkoord de uitzonderingen te ruim geformuleerd zijn. Anciaux was staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek en Energie. Hij is de vader van de leider van de Vlaamsnationale partij de Volksunie, Bert Anciaux. De christen-democratische en de socialistische Vlaamse ministers blijven wel zitten in de achtkoppige hoofdstedelijke regering.

Het rommelt al enige tijd in de taalwetgeving in en rond Brussel. Vorige maand kondigde de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden aan dat Franstaligen voortaan jaarlijks een aanvraag moeten indienen om in het Frans contacten te kunnen onderhouden met de Vlaamse overheid in de zogeheten faciliteitengemeenten, waar Nederlands de officiële taal is maar waar speciale voorzieningen bestaan voor de grote groep Franstaligen. De leider van de Socialistische Partij, Louis Tobback, stelde afgelopen weekeinde voor Brussel om te vormen tot een Europees district. Zijn voorstel voor kreeg echter weinig bijval.