Bioscoopbezoek stijgt dank zij investeringen

AMSTERDAM, 20 NOV. Het bioscoopbezoek in Nederland zal waarschijnlijk aan het eind van dit kalenderjaar flink hoger uitvallen dan in 1996. Dit verwacht de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie. Tot en met 29 oktober brachten de twintig topfilms 180,4 miljoen gulden in het laatje, een toename van 17,1% ten opzichte van de 154,0 miljoen gulden in 1996.

Vooral de zomermaanden en het vroege voorjaar gaven een toename te zien. De verwachting is dat het totale aantal verkochte kaartjes over het hele jaar zal uitkomen rond de twintig miljoen. In 1996 waren dat er ongeveer 17 miljoen.

De best bezochte film van dit jaar tot nu toe is, onverwacht, Bean, en niet The Lost World. De laatste film trok in het eerste weekeinde 100.000 bezoekers, maar Bean blijft langer goed door lopen.

De verklaring voor de toename van het bezoek ligt voor een groot deel in de investeringen van het bioscoopbedrijf. De toename is het grootst in steden waar nieuwe multiplexen gebouwd werden, zoals Den Haag en Maastricht. Andere steden met nieuwe bioscopen, bij voorbeeld Groningen en Rotterdam, geven geen explosieve stijging te zien.