Aanpassing wet privacy gevraagd

GRONINGEN, 20 NOV. Groningen roept kabinet en Kamer op de privacywetgeving aan te passen zodat de gemeente computerbestanden kan koppelen om armoede te bestrijden.

De gemeenteraad van Groningen nam gisteravond met brede steun een motie hierover aan. Volgens de motie dient de rijksoverheid 'onnodige beperkingen' op te heffen die koppeling van computerbestanden van de sociale dienst, woningcorporaties, belastingdienst en de Informatie Beheer Groep in de weg staan. Door bestandsvergelijking denkt Groningen meer burgers te kunnen helpen aan onder meer huursubsidie, bijzondere bijstand en kinderbijslag. De Registratiekamer heeft eerder verontrust opheldering gevraagd.