Werkloosheid daalt fors naar 5,3 procent

DEN HAAG, 19 NOV. De werkloosheid daalt in een hoog tempo. De daling is sterker dan in de topjaren 1989-1991, de jaren van hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt. Ook het aantal WW-uitkeringen neemt in snel tempo af. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maanden augustus-oktober kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 351.000 tegen 438.000 in dezelfde periode vorig jaar. Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking is dit percentage nu 5,3 procent tegen 6,6 procent vorig jaar.

De cijfers laten een versnelling zien van de daling van het aantal werklozen. Vanaf 1994 daalde die met zo'n 2.000 per maand tegen zo'n 7.000 gemiddeld per maand dit jaar. Dergelijke dalingen zijn de krachtigste sinds 1985. Toen was de werkloosheid ten opzichte van het jaar daarvoor weliswaar afgenomen met zo'n 80.000 personen, maar waren er bijna 200.000 werklozen meer dan nu.

In de jaren waarin de economie met jaarlijks vier procent groeide, 1989 en 1990, daalde de werkloosheid niet zo snel als nu. Toen werden gemiddeld 4.000 mensen per maand uit de bestanden van de arbeidsbureaus gehaald.

Volgens het CBS kan thans nauwelijks meer van jeugdwerkloosheid worden gesproken. Er bestaan vrijwel geen verschillen meer tussen de werkloosheidspercentages van verschillende leeftijdsgroepen; zowel onder 25 tot 34-jarigen als onder 35-plussers bedroeg dat percentage 5,1. Voor jongeren onder de 25 geldt een werkloosheidspercentage van 6,1 procent. Nog geen vier jaar geleden waren er twee keer zoveel werklozen onder jongeren onder de 25 als onder mensen ouder dan 35 jaar.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de langdurige werkloosheid in ongeveer hetzelfde tempo afneemt als het aantal mensen dat korter dan een jaar werkloos is. Die zijn met 162.000 wel met minder dan het aantal langdurig werklozen waarvan er volgens het CBS nog 189.000 zijn. Het huidige kabinet heeft het terugdringen van de langdurige werkloosheid tot kernpunt van het beleid verklaard.

Ook het aantal WW-uitkeringen neemt sterk af. Begin dit jaar was het aantal uitkeringen ongeveer 40.000 lager ten opzichte van vorig jaar, vanaf juli is dat maandelijks ruim 50.000. In totaal kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 350 duizend, tegen een half miljoen begin 1995. Niet alle mensen met een WW-uitkering worden als werkloos aangemerkt. WW'ers ouder dan 57,5 jaar zijn niet verplicht te solliciteren en worden daarom niet als werkloos aangemerkt.