Weinig animo voor scholennet

ROTTERDAM, 19 NOV. De exploitanten van het Internet hebben geen belangstelling voor het toekomstige computernetwerk 'Edunet' waarop alle scholen moeten worden aangesloten.

Dit blijkt uit het feit dat maar drie van de ruim honderd zogenoemde Internetproviders hebben ingeschreven op de aanbesteding van het ministerie van Onderwijs voor de aanleg van het Edunet. Toonaangevende exploitanten vinden dat minister Ritzen (Onderwijs) te weinig geld voor het Edunet heeft uitgetrokken en dat het onvoldoende is doordacht.

Kamerlid O. Cherribi (VVD), die zich bezighoudt met informatie- en communicatietechnologie (ICT), trekt uit de geringe belangstelling van de branche de conclusie dat Ritzen de aanbesteding “te haastig” heeft uitgeschreven. Hij vreest dat de minister en staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) de verwachtingen die ze hebben gewekt over de invoering van ICT op scholen niet kunnen waarmaken.

Het besloten Edunet vormt het belangrijkste onderdeel van de invoering van ICT in het onderwijs. Bedoeling is dat alle basis-, middelbare en hogescholen via het netwerk met elkaar communiceren, lesmateriaal uitwisselen en informatie van musea, bibliotheken en gemeenten betrekken. Scholieren krijgen met Edunet geen rechtstreekse toegang tot het Internet, omdat er veel 'onwenselijke' zaken op het Internet te vinden zijn, zoals pornografie.

Pagina 2: Aanbesteding stemt Ritzen 'tevreden'

De bewindslieden hebben dit jaar vaak onderstreept hoe belangrijk invoering van ICT is voor de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs. In totaal heeft Ritzen 170 miljoen gulden uitgetrokken voor de invoering van Edunet en 100 miljoen gulden voor computers op scholen. Gisteren heeft de Tweede Kamer de invoering van ICT aangemerkt als 'groot project'.

Minister Ritzen laat in een reactie op de geringe belangstelling van de Internetproviders weten “tevreden” te zijn met de drie aanbiedingen. Hij had niet meer verwacht, aldus zijn woordvoerder, omdat het gaat om een “complexe” opdracht. Maar volgens ingewijden waren ambtenaren van het minsterie duidelijk teleurgesteld toen zich bij de aanbesteding maar een handjevol aanbieders meldde in de zaal waar ruimte was gemaakt voor bijna negentig bezoekers.

Eén exploitant, Sun Microsoftsystems, deed een bod. Daarnaast schreven twee consortia zich in, met PTT Telecom en Enertel als hoofdaanbieders. Ze willen optreden als provider, maar vooral als leverancier voor de aanleg van het besloten Edunet - de infrastructuur die uit telefoonlijnen of kabels zal bestaan. Ritzen schreef voor Edunet een openbare (Europese) aanbesteding uit om Edunet door de onderlinge concurrentie van gegadigden zo goedkoop mogelijk te houden.

“Wij hebben als provider geen bod gedaan, omdat de opzet van Edunet scheef is en de minister de plank misslaat”, zegt T. Lindgreen, directeur van eén van de grootste providers, NLnet Services. Volgens hem moeten leerlingen en leraren rechtsstreeks leren omgaan met het Internet, in plaats van indirect via het besloten Edunet. R. Meijer, directeur van provider World Access/Planet Internet sluit zich daarbij aan. “De kern van het Internet is de vrijhied van informatie. De overheid moet niet uitmaken wat goed is voor de burger”, aldus Meijer.

    • Frederiek Weeda