Vrakking: 'De sfeer was uiterst grimmig'

Het heeft u aardig wat tijd gekost om te besluiten of u arrestanten op basis van artikel 140 zou vervolgen. Wilde u het rapport van de commissie-Schalken afwachten?

“Nee hoor. Er was eenvoudigweg maar één officier beschikbaar om honderden dossiers persoonlijk en zorgvuldig te bestuderen. We hebben nog meer te doen op het parket. Maandag stond vast dat we niet zouden vervolgen bij gebrek aan bewijs.”

Volgens de commissie-Schalken had u artikel 140 niet nodig om ordeverstoring te voorkomen.

“Dat hadden we wel. Ik ben die bewuste zondagavond zelf in de Spuistraat geweest en ik kan u verzekeren: dat was niet mis! We hadden gegevens van de Criminele Inlichtingendienst, oproepen op Internet, pamfletten en andere inside information. De sfeer was uiterst grimmig. Wij kunnen lidmaatschap van een criminele organisatie niet per individu bewijzen, maar wij hadden alle reden om de mensen die in het pand Vrankrijk waren daarvan te verdenken.”

Maar volgens de commissie-Schalken had u oproerkraaiers beter op basis van artikel 540, ordeverstoring, vast kunnen zetten.

“Dat wetsartikel is voor boerenkermissen. Iemand die op basis van artikel 540 is aangehouden, moet door de rechter-commissaris worden gehoord. Deze is verplicht hem onmiddellijk vrij te laten als de verdachte beterschap belooft. Zoiets kun je op een kermis nog controleren, maar bij honderden arrestanten is helemaal niet na te gaan of zij zich daar wel aan houden. En ja, we hadden daarvoor ook te weinig rechters-commissarissen beschikbaar.”

Was het gebruik van artikel 140 een omweg om Amsterdam tijdens de Eurotop rustig te houden?

“Neen. Artikel 540 mag uitdrukkelijk níet worden gebruikt als een strafbaar feit is ontdekt waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. En dat strafbare feit was het lidmaatschap van een criminele organisatie.”

De arrestanten zullen een schadeclaim indienen. Zo'n schadevergoeding wordt door de rechter vaak op een hoger bedrag vastgesteld als blijkt dat de persoon in kwestie op basis van een onterechte verdenking is aangehouden. Ook in economisch opzicht heeft u er dus baat bij op het standpunt te blijven staan dat gebruik van art. 140 terecht was?

“Het maakt de zaak wel goedkoper, ja. Maar ik hoef die vergoedingen niet te betalen. Daarvoor is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk.”