Verzekeraar ASR boekt 41 pct meer winst

ROTTERDAM, 19 NOV. De ASR Verzekeringsgroep (De Amersfoorse en Stad Rotterdam) heeft over de eerste negen maanden 41,5 procent winstgroei geboekt. Het resultaat kwam uit op 146 miljoen gulden, tegen 103,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet steeg met 17,8 procent tot bijna 3,6 miljard gulden. Voor het hele jaar verwacht de directie een stijging van de nettowinst “in dezelfde orde van grootte” als over de eerste negen maanden.

Als gevolg van de vorming van ASR, die in mei werd afgerond, wordt de winst van De Amersfoortse met ingang van het tweede kwartaal volledig geconsolideerd in de cijfers van de nieuwe Verzekeringsgroep.

De toename van het belang van De Amersfoortse met 45 procent leidde tot een positieve bijdrage aan het resultaat van de houdstermaatschappij na belastingen van 13,4 miljoen gulden. Bovendien werd een bijzondere bate geboekt van 6,2 miljoen gulden na aftrek van betaalde belastingen. Exclusief deze twee effecten steeg de nettowinst van de groep met 22,5 procent.

Per aandeel steeg de winst over de eerste negen maanden met 30,1 procent: 4,28 gulden tegen 3,29 gulden in dezelfde periode vorig jaar. De winststijging heeft de directie doen besluiten tot een interim-dividend van 1,20 gulden (vorig jaar 94 cent) dat op 28 november - naar keuze voor de helft in aandelen - wordt uitgekeerd.

De productie van 'premiebetalende' levensverzekeringen nam met 15 procent toe en die van aandelenverzekeringen verdubbelde, terwijl de verkoop van koopsompolissen met 70 procent steeg. De winst vóór belastingen steeg in de sector levensverzekeringen met 21,1 procent, van 85 miljoen gulden in 1996 tot 102,9 miljoen dit jaar. Het premie-inkomen groeide met 31,5 procent van 861 miljoen gulden tot 1.132 miljoen.

Het resultaat bij autoverzekeringen van de groep was beter dan in de eerste negen maanden van 1996, terwijl dat bij de brandverzekeringen daalde. Polissen voor arbeidsongeschiktheid bleven op hetzelfde niveau, ziekte- en 'Ziektewet-gatverzekeringen' genereerden een marginaal resultaat dat noopt tot premieverhogingen, aldus de directie. Per saldo steeg de winst vóór belastingen in de sector schadeverzekeringen met 11,8 procent van 75,7 miljoen gulden naar 84,6 miljoen.

De verstrekking van nieuwe hypotheken nam met 40 procent toe, van 1,3 miljard gulden tot 1,9 miljard. De winst vóór belastingen in de bancaire sector steeg met 15,9 procent tot 22,7 miljoen gulden. De totale beleggingsopbrengsten van de ASR Groep zijn met 14,5 procent toegenomen tot 1.154 miljoen gulden. Over de eerste negen maanden van dit jaar werden beleggingswinsten gerealiseerd ter grootte van 146,7 miljoen gulden. Het grootste deel hiervan is bij de voorzieningen gevoegd.