Uitkering voor militairen Indië of hun weduwen

DEN HAAG, 19 NOV. Vroegere dienstplichtigen in Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea of hun weduwen kunnen begin volgend jaar rekenen op een netto uitkering van duizend gulden. Voor weduwen is daarbij niet van belang of zij destijds al met de in de jaren vijftig en zestig uitgezonden militairen waren gehuwd.

De Tweede Kamer heeft zich gisteren unaniem voor een regeling van deze opzet uitgesproken. De totale kosten belopen circa 120 miljoen gulden. De uitkering is bedoeld als een tegemoetkoming wegens de uitzonderlijke, lange en moeilijke diensttijd van de toenmalige dienstplichtigen. Een voorwaarde voor toekenning is wel dat die diensttijd twee tot vijf jaar moet hebben geduurd.

Een meerderheid van de Kamer (PvdA, CDA, klein rechts en de ouderenpartijen) had zoiets al eerder geëist. Tot vorige week hadden de fracties van VVD en D66 er nog bezwaar tegen gemaakt ook een uitkering toe te kennen aan vrouwen die indertijd nog niet met een uitgezonden militair gehuwd waren. Zij waren het oorspronkelijk ook eens met staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie), die de extra kosten daarvan (22 miljoen) niet ten laste van de defensiebegroting gebracht wilde zien. Maar nadat de staatssecretaris zei zich naar een meerderheidsafspraak van de Tweede Kamer te zullen schikken, gaven ook de VVD en D66 hun bezwaar op.