Tweede Kamer uit felle kritiek op besluit OM

AMSTERDAM, 19 nov. De vier grote fracties in de Tweede Kamer hebben felle kritiek op het besluit van het Amsterdamse openbaar ministerie om af te zien van vervolging van de 371 personen die tijdens de Eurotop op grond van verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie zijn gearresteerd. VVD en CDA willen op korte termijn een debat met minister Sorgdrager (Justitie).

Het Kamerlid Korthals (VVD) betitelt het besluit van het OM als “zwak”. Ook Kalsbeek (PvdA) en De Graaf (D66) hebben hun bedenkingen, omdat er nu geen rechterlijk oordeel komt over de juiste toepassing van artikel 140 (deelname aan een criminele organisatie). Koekkoek (CDA) vindt het besluit “zeer ernstig”.

Minister Sorgdrager zou vandaag in een brief aan de Tweede Kamer reageren. Gisteren zei Sorgdrager, die niet van het besluit van het OM op de hoogte is gesteld, het “jammer” te vinden dat er geen strafvervolging komt.

De vijf advocaten van de Eurotop-arrestanten zijn inmiddels schadeclaims aan het inzamelen. Raadsman M. Veldman verwacht dat de artikel 140-arrestanten bedragen kunnen vorderen die zullen variëren van “een paar honderd tot misschien enkele duizenden guldens” per persoon.

Het tarief voor geleden immateriële schade is 200 gulden per dag die in een politiecel is doorgebracht, en 50 gulden per dag in een huis van bewaring. Maar daar kan in bepaalde gevallen nog materiële schade bij worden opgeteld, zoals een dag gemist loon. Mocht de rechter van oordeel zijn dat er niet zoveel reden was om de arrestanten op basis van artikel 140 te verdenken als hoofdofficier Vrakking betoogt, dan kan ook dat de door de gemeente toe te wijzen schadevergoeding verhogen.

De Nederlandse Politiebond verbaast het niet dat de arrestaties tijdens de Eurotop in juni in Amsterdam onrechtmatig waren. Volgens de bond was al snel duidelijk dat in de voorbereiding en uitvoering te veel zaken zijn misgegaan.