Televisie negeert computer

Sinds de VPRO een aantal jaren geleden zo'n programma staakte, is er voor computerenthousiasten op de Nederlandse 'open' televisie eigenlijk niets meer te vinden. Heel vreemd is dat.

Nederland is in technologisch opzicht echt geen achtergebleven gebied. Met name bij de omroepen - publiek en commercieel - wemelt het van de techneuten op elk gebied, die met computers opnemen, monteren, verspreiden en creëren. Internet en e-mail zijn een alledaags verschijnsel, in wat vroeger boekwinkels heetten is thans een hoek ingeruimd voor computerprogramma's, cd-roms en computerspelletjes.

Maar als het erom gaat de moderne techniek in programma's om te zetten, laten degenen die bij die omroepen over de programma-inhoud gaan, het afweten. Je zou haast zeggen dat zij het contact met de werkelijke wereld een beetje hebben verloren.

Een beetje licht in de duisternis komt van de abonnee-zender Canal+, die op weekdagen rond 18.15 uur een Nederlandse versie uitzendt van het Franse Cyberflash, hier eenvoudig Cyber geheten. Deze uitzending wordt gepresenteerd door een virtuele, opmerkelijk rondborstige dame met een klein staartje in het haar. Ze presenteert nieuwe spelletjes en kondigt ook korte - meestal Franse - reportages aan over nieuwe technologische ontwikkelingen.

In de versie van het programma die op het Franse Canal+ te zien is, voert de dame ook dialogen met niet-virtuele presentatoren. Maar het budget van de Nederlandse versie is kennelijk nog niet ruim genoeg, om ook een Nederlandstalige presentator in beeld te brengen.

Meer computernieuws is te vinden op het Amerikaanse televisiestation Knowledge TV. Er is nauwelijks een zender denkbaarder met een vreemdere programmamering. Nu eens zijn er urenlang klassieke of jazzconcerten te zien, dan weer opeens worden Spaanstalige nieuwsuitzendingen van de Deutsche Welle doorgeprikt. Maar het nuttigst blijven toch de talrijke programma's over computers en aanverwante artikelen, steeds opgezet volgens een eenvoudig principe: twee of meer personen zitten achter een tafel gezellig te babbelen en doen af en toe wat voor.

In plaats van het beeld van de tafel kijken we dan naar het computerscherm. De vermakelijkste uitzending van Knowledge TV heet Disk Doctors, waarbij twee heren die niet in hun eerste sarcastische grap zijn gestikt, problemen van kijkers oplossen. Ook zijn er uitzendingen voor en door kinderen.

Erg bevredigend is dit alles niet. De globalisering is nog niet zo ver voortgeschreden dat er niet aanleiding zou zijn om de Nederlandse computerenthousiast in zijn eigen taal aan te spreken, en bij veel van de getoonde, nieuwe producten kun je je afvragen of deze in de Nederlandse situatie wel zo belangrijk zijn, of zelfs in Nederlandse winkels verkrijgbaar.

De opgewekte toon bij de productinformatie is bovendien vaak van dien aard, dat soms enige twijfel opkomt aan de redactionele onafhankelijkheid van al deze uitzendingen te opzichte van de aanbieders van software. Dat de programma's op Knowledge TV regelmatig worden onderbroeken voor een lange commercial die The Microsoft Minute heet, doet het vertrouwen ook al geen goed.

Maar het moet gezegd: in Cyber zag ik laatst uitgelegd welke truc je moest uithalen om bij een bepaald spelletje zonder te winnen toch op een hoger niveau te komen.

Cyber, te zien op Canal+, de meeste Nederlandse kabelnetten en als digitale satelliet-televisie via Astra (19,2 graden oost). De Franse versie Cyberflash is op weekdagen - analoog en ongecodeerd - te zien via Canal Horizons op Eutelsat/Hot Bird: 13 graden oost, 11.408 GHz, v. Knowledge TV is - digitaal en ongecodeerd - te zien via Astra (12.382 GHz, h.), en is analoog opgenomen in het (plus)pakket van verschillende kabelaanbieders.

    • Raymond van den Boogaard