Schalken: 'Verdenking is niet serieus onderzocht'

U noemt de arrestaties voor en tijdens de Eurotop onrechtmatig. Waarom?

“Uit het logboek dat de gemeente heeft bijgehouden blijkt wat de werkelijke beweegredenen zijn geweest voor de massale arrestaties. Men schrijft zowel dat artikel 140 de mogelijkheid biedt om de arrestanten tot na de top vast te houden als dat het artikel 140 niet hard te maken is. Als je je dat al realiseert als er arrestanten in de cel zitten, maak je misbruik van je bevoegdheden.”

Is artikel 140 er dan met de haren bij gesleept om de raddraaiers van de straat te houden?

“Ja, justitie is nooit van plan geweest de arrestanten voor de rechter te brengen. Er is geen serieus onderzoek naar de verdenking gedaan. Niet vlak na de arrestatie, niet in de maanden er na. Niets. De politie had café Vrankrijk kunnen binnentreden voor onderzoek, er hadden verdachten gefouilleerd kunnen worden. Door dat na te laten heeft de politie onvoldoende haar opsporingstaak waargemaakt. Maar de politie is dat niet aan te rekenen, omdat justitie zeer concrete opdrachten heeft gegeven.”

Volgens Patijn en Vrakking is de Eurotop dankzij de arrestaties niet verstoord.

“De politie had al effectiever kunnen optreden door de echte relschoppers in een vroeger stadium afzonderlijk te arresteren. Maar de pelotons mobiele eenheid die van buiten Amsterdam kwamen, hadden maar één Amsterdamse gids. Als ze in kleine groepjes uiteen hadden moeten gaan om te assisteren bij de aanhouding van relschoppers, waren ze verdwaald. Om die reden hebben ze de echte raddraaiers hun gang laten gaan.”

Is het nodig dat er een alternatief komt voor artikel 140?

“Nee, helemaal niet. Met artikel 540 (verstoring openbare orde, red.) hadden politie en justitie voldoende mogelijkheden als ze bijtijds tot arrestaties waren overgegaan. Ook had de noodverordening beter toegepast kunnen worden.

De politie zegt al maanden aanwijzingen te hebben gehad dat Vrankrijk een uitvalsbasis was voor criminele activiteiten. Daar stem je dan toch je beleid op af? Met een noodverordering had rondom Vrankrijk gefouilleerd kunnen worden.''

Vindt u dat Vrakking en Patijn aan hun onrechtmatig optreden consequenties moeten verbinden?

“Daar ga ik niet over. De politiek moet maar sancties treffen als ze dat nodig vindt.”