'Poldermodel stimuleert ook duurzame energie'

Minister Wijers (Economische Zaken) en enkele partijen in de energiewereld hebben het Projectbureau Duurzame Energie opgericht dat als taak krijgt om de krachten op dit terrein te bundelen. Projectleider Ad Brogtrop ziet voor zichzelf drie rollen: profeet, regisseur en horzel die prikjes uitdeelt.

UTRECHT, 19 NOV. “Voor een snellere introductie van duurzame energie hebben we een poldermodel nodig. Alle partijen voor het ontwikkelen van een een heel interessante markt zijn aanwezig, maar ze vinden elkaar nog onvoldoende. Als mijn belangrijkste taak zie ik het bundelen van de kennis en het bij elkaar brengen van aanbod en vraag.”

Dat zegt drs. ing. Ad Brogtrop, econoom, technicus en energiedeskundige die volgende maand direceur wordt van het Projectbureau Duurzame Energie, opgericht op initiatief van minister Wijers en betaald door Economische Zaken, de Samenwerkende elektriciteits productiebedrijven (Sep) en EnergieNed, de branchevereniging van energiedistributiebedrijven.

Voorlopig voor een periode van vier jaar met een jaarbudget van 2,5 miljoen gulden gaat het bureau de vele, meestal kleine spelers, op de markt voor duurzame energie bij elkaar brengen en door promotie de bijdrage van duurzame energie vergroten. Zelf zal het bureau geen energieprojecten opzetten, maar wel als gangmaker gaan fungeren.

Ad Brogtrop, tot voor kort directeur commerciële zaken en bedrijfsstrateeg bij het energiebedrijf NUON in Arnhem, wordt bijgestaan door een Raad van toezicht met vogels van allerlei pluimage die zijn doel steunen. Voorzitter van de raad wordt werkgeverstopman Blankert en de leden zijn directeur Van de Biggelaar van de stichting Natuur en Milieu, directeur Van 't Hullenaar van EnergieNed, Sep-directeur Van Loon, directeur Weeda van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) en de directeur-generaal Energie van Economische Zaken, Dessens.

Een kantoor heeft Brogtrop nog niet, wel zit hij volop ideeën. “Het bureau houden we heel klein, het gaat om een tijdelijke activiteit die uiteindelijk door de markt zal worden overgenomen. Daar ben ik van overtuigd”, zegt hij. “Duurzame energie wil eigenlijk iedereen. Er zijn erg veel spelers op deze markt: we hebben industriële bedrijven met goede apparatuur, de kennis is ruimschoots aanwezig bij instituten en de Novem, de overheid stimuleert en subsidieert. Maar de vraag is nog gering, de ontwikkeling wordt nog geremd door relatief hoge prijzen en het ontbreekt aan regie.”

Brogtrop wil daarom als “regisseur” optreden, te beginnen met het weghalen van belemmeringen door de ondersteunende maatregelen voor duurzame energie van de overheid en energiebedrijven beter op elkaar af te stemmen. “Door de rol van profeet en wegwijzer te spelen, probeer ik vervolgens een steviger draagvlak te creëren voor het doel dat minister Wijers heeft geformuleerd: de bijdrage van duurzame energie moet van 1 procent nu, stijgen tot 10 procent over 25 jaar. Dat wordt nog een hele opgave. En als derde taak zie ik de horzelfunctie: hier en daar een prikje uitdelen aan mensen die van de goede weg afraken, ze een zetje in de goede richting geven.”

“Als we echt alle krachten bundelen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, wind- en waterkracht, biomassa, warmtepompen en in een verdere toekomst de waterstofeconomie te stimuleren, dan creëren we in Nederland een heel nieuwe high-tech industrietak. Je zult zien: dat wordt een kennis-intensieve branche, met zeer interessante perspectieven voor de werkgelegenheid”, aldus de directeur.

Als voorbeeld van een actie om duurzame energie een flinke impuls te geven, noemt Brogtrop het integreren van zonne-energie in elk nieuwbouwproject.

“Ik woon vlakbij een locatie waar honderden woningen verrijzen en je ziet elke dag de bouwelementen langskomen. Waarom worden er niet in elk dak meteen zonnecellen en zonne-collectoren ingebouwd?” Op een bouwsom van drie ton maakt die extra uitgave maar heel weinig uit, meent Brogtrop.

“Door standaard-montage in elk nieuwbouwhuis, in elk nieuw kantoor of bedrijfsgebouw vergroot je de afzet drastisch en wordt de prijs per kilowattuur stroom lager. En wat ik erg belangrijk vind: je laat mensen zien dat bescherming van het milieu en minder broeikasgas in de lucht makkelijk kan. Veel mensen en ondernemingen willen dat ook graag, net zoals de eco-bananen en de Max Havelaarkoffie in de belangstelling staan. Maar projectontwikkelaars, architecten en aannemers moeten veel meer gaan meedenken en zonne-energie in hun plannen verwerken.”

Brogtrop heeft in zijn vorige baan zelf ervaren hoe het enthousiasme van bewoners en bedrijven voor duurzame energie kan loskomen.

“Ik begon bij NUON met de actie voor plaatsing van de eerste duizend zonneboilers. De mensen wilden het apparaat aan de voorkant van hun huis op het dak geplaatst hebben, om het te laten zien. Ik denk dat die uitstraling ook bij veel bedrijven werkt.”

    • Theo Westerwoudt