Partijen sluiten akkoord oliewinning Kaspische Zee

LONDEN, 19 NOV. Het exploratie-onderzoek naar de olierijkdom onder het noordelijk deel van de Kaspische Zee is zo veelbelovend dat Shell en zes andere maatschappijen gisteren in Washington een “grote offshore olie en gas-overeenkomst” hebben gesloten met het Kazachstaanse staatsbedrijf Kazachstan Caspishelf. Dit heeft Shell in Londen vanochtend meegedeeld.

Het gaat om een contract voor verdeling van de uiteindelijke productie van olie en gas, dat de gezamenlijke partijen in dit stadium het recht geeft op de exploratie van een totale oppervlakte van 6.000 vierkante kilometer zeegebied.

Het akkoord werd op het Amerikaanse State Department (ministerie van Buitenlandse Zaken) getekend door de Kazachstaanse president Nursultan Nazarbayev, ter gelegenheid van diens bezoek aan president Clinton in het Witte Huis. De contractpartijen zijn Shell, Agip, British Gas, British Petroleum, Mobil, Statoil en Total. Deze partijen, die in 1993 al een consortium vormden, hebben elk een belang van 14,5 procent in het offshore-project.

De afgelopen jaren is door het consortium geologisch en seismisch onderzoek verricht. In het nieuwe contract is bepaald dat er nu “verscheidene” proefboringen volgen en dat nog een beperkte aanvulling van seismische gegevens nodig is.

Over de omvang van de benodigde investeringen kon Shell vanochtend nog niets meedelen, maar in 1993 werden ze op ruim 300 miljoen dollar geraamd. Toen was de verwachting dat de oliewinning in het jaar 2001 kon beginnen. Deskundigen in de oliewereld houden er rekening mee dat het gebied van de Kaspische Zee de grootste buitengaatse reserves zal opleveren sinds de ontdekking van de Noordzeevelden en dat deze regio na het Midden-Oosten de tweede plaats in de wereld gaat innemen op de lijst van gas- en olievoorraden.

President Clinton vroeg zijn Kazachstaanse gast gisteren geen economische overeenkomsten met Iran te sluiten. Clinton streeft naar nauwere banden tussen de republieken in de olierijke Kaspische regio met het Westen, zonder de Russische regering te irriteren. Met president Nazarbayev besprak hij onder andere de aanleg van pijpleidingen waarbij het grondgebied van Iran wordt vermeden. Nazarbayev tekende gisteren ook overeenkomsten met de Amerikaanse oliemaatschappijen Texaco en Mobil.