Parijs stelt toekomst van WEU aan de orde

ERFURT, 19 NOV. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, heeft de lidstaten van de Westeuropese Unie (WEU) gevraagd waartoe deze Europese defensie-organisatie eigenlijk dient, als ze kennelijk niet van plan zijn er gebruik van te maken. Frankrijk ijvert voor een Europese defensie-identiteit en zag deze zomer met spijt dat in het Verdrag van Amsterdam de WEU niet werd geïntegreerd in de Europese Unie, dit wegens verzet van Groot-Brittannië.

Tijdens de top van Amsterdam werd slechts afgesproken de betrekkingen tussen EU en WEU aan te halen. Dit zou op termijn kunnen leiden tot integratie, aldus het verdrag.

Alles wat de laatste jaren is gebeurd om de WEU te versterken en de banden met de EU en de NAVO aan te halen “is niet voldoende om de WEU echt inhoud te geven als de wil van de Europeanen er niet is”, aldus Védrine gisteren tijdens een halfjaarlijkse bijeenkomst van WEU-ministers in het Duitse Erfurt. Parijs betreurt dat een interventiemacht voor Albanië, waar eerder dit jaar anarchie heerste, niet onder WEU-vlag is opgetreden. “Waarom zijn bepaalde landen bang dat de WEU haar rol speelt? Wat vrezen zij?” vroeg de Franse minister zijn collega's.

Volgend jaar bestaat de WEU vijftig jaar, “een cruciaal jaar voor de WEU”, aldus Védrine. “Alles is mogelijk: dat de WEU wegkwijnt, dat ze integendeel nieuw leven wordt ingeblazen of dat ze doorgaat op dezelfde leest als vandaag.” Hij herinnerde er aan dat vijftig jaar na de oprichting landen uit de organisatie kunnen stappen en hintte zelfs dat sommige dat maar moesten doen als ze voor de WEU niet een ambitieuzere rol weggelegd zien.

Védrine merkte ook op dat de hervorming van de NAVO “beperkt zal blijven en geen echte verdeling van verantwoordelijkheden tussen Amerikanen en Europeanen zal opleveren”. Frankrijk wil de Europese defensie-identiteit binnen de NAVO vergroten en stelde als voorwaarde voor zijn terugkeer in de militaire structuur van het bondgenootschap dat een Europeaan aan het hoofd komt te staan van het zuidelijk commando in Napels. De Verenigde Staten willen dat bevel echter niet overdragen omdat de Amerikaanse Zesde vloot, uitgerust met strategische kernwapens, er onder valt. (AFP)