Oktoberrevolutie?

Het heeft misschien niet alleen mij verbaasd dat de bij uitstek deskundige Rusland-kenner prof.dr. B. Naarden, geciteerd door J.L. Heldring in zijn beschouwing 'Een mislukte eeuw?' (14 november), de term Oktoberrevolutie heeft gebruikt. En wel in het kader van een verder uiterst pessimistisch artikel over '80 jaar Russische Revolutie' in de Internationale Spectator (ik ga hier af op de informatie van Heldring).

Zonder twijfel weet Naarden, en met hem Heldring, heel goed wat die zogenoemde Oktoberrevolutie betekende: zeker geen 'Russische Revolutie', deze was in februari/maart 1917 al begonnen, maar veeleer de bolsjewistische staatsgreep van Lenin en consorten van oktober/november in de toenmalige hoofdstad 'Petrograd' (het 'Sint Petersburg' klonk te Duits). Pas na een barbaarse burgeroorlog van jaren heeft deze partij van een kleine minderheid zijn dictatuur kunnen opleggen aan de gehele 'Sovjet-Unie' (genoemd naar de in naam uiterst demokratische 'raden'). Waarna de 'omwenteling' van de Russische maatschappij zich nog decennia lang voortzette - en hoe!

Dit alles behoef ik Naarden en Heldring uiteraard niet uit te leggen. Wel vrees ik dat veel Nederlanders inderdaad denken dat zich in 1917 alleen die 'Oktoberrevolutie' heeft afgespeeld, zodat men deze naam misschien beter zou kunnen vermijden, of voorzien van een specificatie, bij voorbeeld: de 'zogenaamde'. Of ging het hier niet veeleer, vanuit een democratisch gezichtspunt beschouwd, om een totalitaire contrarevolutie?

    • Dr. E.M. Janssen