Nieuw kanaal voor mensensmokkelaars; 'Vluchtelingen komen via gezinshereniging'

UTRECHT, 19 NOV. Mensensmokkelaars lijken een nieuw kanaal te hebben ontdekt om vluchtelingen naar Nederland te krijgen: asielzoekers met een vluchtelingenstatus worden gedwongen kinderen van anderen naar Nederland te laten komen en hen op te nemen in het kader van 'gezinshereniging'.

Jacques Willemse, uitvoerder van het Diakonaal Fonds Vluchtelingen, heeft “ernstige aanwijzingen” dat mensensmokkelaars reeds erkende asielzoekers dwingen om in het kader van gezinshereniging kinderen naar Nederland te halen die niet tot het gezin van de vluchteling behoren. Eenmaal aangekomen in Nederland verdwijnen die kinderen vervolgens, mogelijk in de prostitutie, aldus Willemse.

Het Diakonaal Fonds Vluchtelingen wordt gefinancierd door VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Mensen in Nood en Stichting Oecumenische Hulp. Het fonds betaalt een belangrijk deel van de reiskosten van familieleden van vluchtelingen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland mogen komen.

Willemse bepaalt welke vluchtelingen voor financiering in aanmerking komen en probeert misbruik van deze regeling tegen te gaan.

“Ik heb ernstige aanwijzingen dat mensensmokkelaars de gezinshereniging misbruiken om mensen naar Nederland te smokkelen”, aldus Willemse. “Harde bewijzen heb ik nog niet, maar we hebben de zaak nu wel in onderzoek. Wij willen geen gezinnen herenigen die geen gezinnen zijn.”

Volgens Willemse gaat het nu nog om “incidenten”. “Maar daar moet het dan ook wel bij blijven. Mensensmokkelaars zijn het laagste van het laagste soort. Ze maken misbruik van de wanhoop van anderen. Als ik ze een poot dwars kan zetten, zal ik dat zeker niet nalaten.”

Het Diakonaal Fonds Vluchtelingen is de enige landelijk opererende organisatie die vluchtelingen financieel steunt bij gezinshereniging. Het fonds betaalde vorig jaar voor een belangrijk deel de reis van 2300 gezinsleden naar Nederland. Het zal dit jaar de overtocht van naar schatting 2900 gezinsleden voor zijn rekening nemen. De Nederlandse wet voorziet in de mogelijkheid van gezinshereniging voor bepaalde categorieën asielzoekers.

Het fonds is de afgelopen tijd op een aantal 'incidenten' gestuit die er op wijzen dat mensensmokkelaars het systeem van gezinshereniging proberen te 'infiltreren', aldus Willemse.

“Er komen kinderen naar Nederland in het kader van de gezinshereniging die soms niet de kinderen van de vluchteling blijken te zijn en die in enkele gevallen na aankomst in Nederland plotseling verdwijnen. Dat roept vragen op. Komen die kinderen in de prostitutie terecht? Als dat zo is, heb ik echt problemen!”

Mensensmokkelaars zetten vluchtelingen onder druk om mee te werken aan smokkelpraktijken. “Vluchtelingen die zelf Nederland zijn binnengesmokkeld en die nog een schuld hebben uitstaan bij hun smokkelaars, worden onder druk gezet om meer dan alleen eigen familieleden naar Nederland te laten overkomen.”

“Ook zetten smokkelaars achtergebleven familieleden in het land van herkomst onder druk. Het is voor vluchtelingen hier moeilijk die druk te weerstaan, zeker als er overheden of semi-overheden bij de smokkel betrokken zijn.”

    • Geert van Asbeck