Minister belaagd door varkensboeren

UTRECHT, 19 NOV. Minister Van Aartsen heeft gisteren in Utrecht een stomp in de maag gekregen van een boze varkensboer. Protesterende varkensboeren hielden hem bij de ingang van een zaal tegen toen hij de internationale vakbeurs voor de intensieve veehouderij in de Jaarbeurs wilde openen. Ze wilden ook tot zijn toespraak worden toegelaten. De minister kreeg een paar forse zetten in het gedrang en uiteindelijk viel hij door de stomp languit op de grond. Hij stond vrijwel meteen op en na wat uithijgen vervolgde hij zijn weg.

In de zaal had de Nederlandse Bond voor Varkenshouders een spandoek uitgerold met de tekst 'Generieke korting is diefstal'. In zijn toespraak verdedigde hij nogmaals zijn voorgenomen korting met 25 procent op de varkensstapel. “De varkenssector heeft zich te lang eenzijdig door economische en technologische ontwikkelingen laten leiden”, zei hij. “Je kunt nu denken dat je met pappen en nathouden de inkomens in de sector op peil kan houden maar op de langere termijn loopt de sector een risico dat de consument steeds grotere bezwaren krijgt tegen het dier als productiefabriek.”

Morgen spreekt de Tweede Kamer met Van Aartsen over diens voorgestelde reductie van de varkensstapel.

Veel varkensboeren deden gisteren weer zaken bij de stands van de beurs, nu het fokverbod van de baan is en op veel plaatsen waar de varkenspest verdwijnt het vervoersverbod is opgeheven. Enthousiaste verkopers lichtten hen voor over nieuwe soorten krachtvoer, diergeneesmiddelen, stalinstallaties of mestzakken.

Eddy Kemink, regiomanager van de ABC voederfabriek voorziet grote problemen in de krachtvoersector door een eventuele korting op de varkensstapel. Bijna twintig procent van het varkensvoer komt uit groente-afval, zoals aardappelschillen, en die aanvoer zal stabiel blijven. De korting gaat geheel ten koste van de krachtvoerindustrie. Hij vreest dat een fabriek als ABC er wel vijftig arbeidsplaatsen door zou kunnen verliezen.

Canadese provincies probeerden in de beurs Nederlandse veehouders tot emigratie over te halen. De provincie Manitoba is bijvoorbeeld wel achttien maal groter dan Nederland en er wonen maar 1 miljoen mensen. Van overproductie is daar nog geen sprake. Akkerbouwers hebben daar de varkensmest hard nodig. De varkenshouderij groeit met 13 procent per jaar en er is veel behoefte aan goed geschoolde varkenshouders die een bedrijf kunnen leiden. Binnen een maand na aanmelding kan een varkenshouder al in Canada werken als manager. Het starten van een nieuw, eigen bedrijf is ook mogelijk.

Het welzijn van het dier is het belangrijkste thema van de tentoonstelling, waar meer dan zevenhonderd standhouders van dertienhonderd bedrijven uit 23 landen aanwezig waren. De tentoongestelde stallen van de toekomst bieden meer ruimte aan de dieren. In de nieuwe varkensstal staan zeugen bij elkaar. Klimaat, voer en mest worden er geheel met computers bijgehouden. Nu worden zeugen meestal door spijlen van elkaar gescheiden. Ook nieuwe kalverboxen zijn ruimer. Mestkalveren staan al steeds vaker in groepen van vijftig bij elkaar.

De hoogste prijs van een persjury ging naar een nieuw vaccin tegen varkenspest dat was ontwikkeld door het Boxmeerse bedrijf Intervet. Anders dan bij de bestaande varkenspestbestrijders kunnen de antilichamen tegen dit vaccin bij medische tests worden onderscheiden van besmetting met echte varkenspest.

Tot nog toe heeft de Europese Commissie het inenten tegen varkenspest verboden omdat bij het bestaande vaccin controle op varkenspest niet mogelijk is. De beurs duurt tot en met vrijdag.