Kwartaalresultaat Ispat meer dan gehalveerd

Het eerder dit jaar op de Amsterdamse effectenbeurs geïntroduceerde staalbedrijf Ispat heeft over het derde kwartaal van dit jaar zijn nettoresultaat met meer dan de helft zien slinken.

De nettowinst liep met 53,6 procent terug van 138 miljoen dollar tot 69 miljoen dollar. Daarentegen ging de omzet in het derde kwartaal met 9,6 procent omhoog tot 533 miljoen dollar.

Over de eerste negen maanden ging het nettoresultaat met 58 procent achteruit tot 213 miljoen dollar. De omzet in die periode steeg met 8 procent tot 1,52 miljard dollar. De resultaten zijn vooral gedrukt door afschrijvingen op voorraden en afschrijving van uitgestelde winstdeling. Daartegenover stond een kleine papieren winst via activering van negatieve goodwill.

Dit jaar was die bijschrijving in het derde kwartaal slechts 14 miljoen dollar, vorig jaar in dezelfde periode 117 miljoen dollar. Zonder die posten steeg het nettoresultaat in het derde kwartaal met 60 procent van 27 miljoen dollar tot 43 miljoen dollar.