Kritiek meerderheid Kamer op varkensplan Van Aartsen

DEN HAAG, 19 NOV. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft kritiek op het wetsvoorstel van Landbouwminister Van Aartsen (VVD) voor de inkrimping van de varkensstapel. Over hoe de sector dan wel gesaneerd moet worden, is geen overeenstemming. Morgen debatteert de Kamer met de minister.

PvdA, VVD en CDA spreken zich uit tegen inkrimping van de varkensstapel met een kwart, in twee fasen van vijftien en tien procent, zoals voorgesteld door de minister. Ook D66 twijfelt, maar steunt de plannen van Van Aartsen op grote lijnen.

De PvdA is met een alternatief plan gekomen. Daarin stelt woordvoerder Huys voor om varkenshouders die niet aan de milieu-, welzijns- en gezondheidseisen voldoen, te straffen door een deel van de varkensrechten tijdelijk te schorsen. “Zodra de boeren weer aan de eisen voldoen, krijgen ze de rechten terug”, aldus Huys.

VVD-woordvoerder Blauw vindt het PvdA-voorstel bespreekbaar, maar pleit voor verdere aanpassing van het kabinetsvoorstel. De VVD wil een regionale aanpak van de problemen en stelt daarnaast dat de inkomsten van de sector verzekerd moeten blijven. “Van Aartsen ontneemt de varkenshouders hun investeringsmogelijkheden, en dat kan niet”, stelt Blauw. De VVD vindt dat het plan van de sector zelf te weinig garanties biedt voor “ een gezonde toekomst van de varkenshouderij”.

D66-woordvoerder Ter Veer zegt de plannen van Van Aartsen te steunen, maar plaatst wel twee kanttekeningen. De inkrimping moet versneld worden ingevoerd, waardoor op korte termijn al 10 procent van de varkensrechten opgekocht kan worden. De minister heeft inmiddels toezeggingen in die richting gedaan. Ook wil D66 dat varkenshouders die na 10 juli grote investeringen hebben gedaan, minder worden gekort.

CDA-woordvoerder Van der Linden noemt de korting “onzinnig”. De oppositiepartij schaart zich achter de plannen van de sector, die een 'warme sanering' bepleit.