Japans geld voor 'troostmeisjes'

DEN HAAG, 19 NOV. Nederlandse vrouwen die tijdens de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië gedwongen werden zich voor Japanse militairen te prostitueren mogen op korte termijn rekenen op een schadeloosstelling ter waarde van ten minste 33.000 gulden.

Daarover heeft de stichting Japanse Ereschulden (SJE) in Den Haag na jarenlange onderhandelingen een principe-akkoord bereikt met het Asian Women Fund (AWF), waarin de Japanse overheid vertegenwoordigd is en dat voor de betaling zal zorgen.

SJE-woordvoerder R. Ungerer zei vanmorgen desgevraagd dat hij binnen enkele weken een zogenoemd Comité Life Improvement Fund (CLIF) opgericht hoopt te hebben dat als uitvoeringsorgaan moet gaan dienen.

Ungerer legde er de nadruk op dat de tegemoetkoming voor de nu nog in leven zijnde bejaarde Nederlandse vrouwen die in de oorlog als zogenoemde 'troostmeisjes' moesten dienen niet in geld maar als projecthulp zal worden uitgekeerd. Die projecten, waarvoor per geval een rekening naar het AWF gaat, moeten aantoonbaar bijdragen aan verhoging van de levenskwaliteit van de vrouwen.

“Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van een auto, een moderne keuken of om een reis naar familie of vrienden elders ter wereld. De tijd dringt, het gaat om zeer oude mensen met een vaak slechte gezondheid”, aldus Ungerer. Zijn stichting heeft 78 aanvragen voor dergelijke project-hulp al ontvangen, maar sluit niet uit dat er nog een kleine groep vrouwen is die zich totnutoe niet hebben aangemeld.

Als norm voor de projecthulp is een bedrag van 33.000 gulden afgesproken, naar het voorbeeld van een vergelijkbare eerdere regeling voor vroegere Koreaanse 'troostmeisjes', maar Ungerer hoopt dat het AWF wegens “het hogere Nederlandse prijsniveau” uiteindelijk per geval nog wel iets meer wil doen.

De Japanse overheid heeft al eerder vrouwen die binnen het Japanse leger als seksslavinnen werden ingezet, gemiddeld 18.500 dollar schadevergoeding aangeboden. Naar schatting 100.000 tot 200.000 vrouwen dienden als zodanig tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van alle slachtoffers zijn er wereldwijd naar schatting nog driehonderd in leven.