Inzage bepleit in dossiers van controleurs

UTRECHT, 19 NOV. Minister Zalm van Financiën moet inzage kunnen krijgen in dossiers van toezichthouders als de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Verzekeringskamer. Het nu voorliggende wetsvoorstel Toezicht op toezicht voorziet daar niet in en dat is kwalijk. Dat stelt mr. H. Kummeling vandaag in zijn oratie aan de Universiteit van Utrecht, waar hij is benoemd tot hoogleraar staatsrecht.

De Verzekeringskamer en de STE zijn zelfstandige instellingen die namens de minister van Financiën toezicht houden op de financiële wereld. De minister controleert die instellingen. Omdat de toezichthouders gebruik maken van zeer vertrouwelijke informatie, kunnen zij die gegevens in de huidige situatie onder zich houden met een beroep op de wettelijke geheimhoudingsplicht.

“Als de minister echter lering wil trekken uit de fouten die gemaakt zijn en vervolgens maatregelen wil treffen om dit in de toekomst te voorkomen, dan zal hij toegang tot deze dossiers moeten krijgen”, meent Kummeling. Het wetsvoorstel Toezicht op toezicht geeft die toegang wel, maar achteraf en niet op het moment dat er probleem worden gesignaleerd. De minister kan zo dus niet onmiddellijk ingrijpen.

Het huidige wetsvoorstel biedt het parlement bovendien weinig mogelijkheden om de minister te controleren. De Kamers hebben geen eigen inzage in de dossiers en krijgen de informatie slechts via de minister. Dat is in strijd met de grondwet. Kummeling noemt de angst van toezichthouders voor openheid van zaken ongegrond. De minister heeft immers ook geheimhoudingsplicht. (ANP)