Hoofdofficier wil strengere maatregelen bij houseparty

De Tweede Kamer discussieert volgende week over het drugsbeleid met minister Borst (Volksgezondheid). De Friese hoofdofficier van justitie mr. H. N. Brouwer wil houseparty's beter 'beheersbaar' maken.

LEEUWARDEN, 19 NOV. Bezoekers aan houseparty's in Friesland moeten ten minste achttien jaar zijn, de feesten mogen niet langer dan tien uur duren en het aantal bezoekers mag niet boven de 5.000 liggen.

Dit zijn de wensen van de Friese hoofdofficier van justitie, mr. H.N. Brouwer. Volgens hem zijn de maatregelen nodig om de evenementen “beheersbaar” te houden. Vorige maand was er in Thialf in Heerenveen een mega-houseparty waar 8.000 bezoekers op afkwamen. Er werden 54 mensen aangehouden die xtc of andere drugs in bezit hadden. Ook werden 60 xtc-pillen met atropine aangetroffen. Acht jongens werden in het ziekenhuis van Heerenveen behandeld voor een paranoïde psychose die zich uitte in verwardheid, agressiviteit en angsten. De houseparty is vorige week geëvalueerd.

Hoofdofficier Brouwer: “Mijn zorg is dat, als we zo doorgaan, er op zeker moment doden kunnen vallen. Daarom zijn maatregelen nodig.” Tot 1996 overleden tien mensen na bezoek aan een houseparty. Uit onderzoek is gebleken dat 65 procent van de bezoekers drugs gebruikt. Brouwer: “Ik heb niks tegen een houseparty, maar wel als het een drugsfestijn wordt.”

Brouwer wil de leeftijdsgrens verhoogd zien van zestien naar achttien jaar. “Het is geen opwekkend gezicht om al die smoeltjes van kinderen van zestien met een pilletje in de hand voor de toonbank van de testbank te zien staan. Het gaf me een gevoel van onmacht.” Bij de testbank kunnen bezoekers hun xtc-pil laten onderzoeken op gevaarlijke stoffen.

Ook bezoekers aan coffeeshops moeten boven de achttien zijn en Brouwer ziet niet in waarom dezelfde leeftijd niet voor de bezoekers van houseparty's zou kunnen gelden. De politie zou de leeftijd kunnen controleren bij de ingang van de partyhal, waar bezoekers zich moeten legitimeren.

De houseparty in Heerenveen duurde zestien uur. Te lang naar Brouwers oordeel. Tien uur is voldoende. “Het eindtijdstip moet aansluiten op de tijden van het openbaar vervoer.” Ook zal voortaan in de partyhal zelf en bij de testbank gecontroleerd worden. Hij erkent dat met geen enkele controle, hoe streng ook, alle pillen getraceerd kunnen worden. “Kleine pillen kun je overal verstoppen. Bovendien kan iedereen voordat hij naar binnengaat een of meerdere pillen hebben ingenomen.”

Volgens de Heerenveense politie verstopt een aantal bezoekers de pillen in het elastiek van zijn onderbroek, in een ingebrachte tampon of in een condoom. Maar Brouwer stelt dat het onmogelijk is de lichaamsdelen van elke bezoeker te controleren. “Het kan niet zo zijn dat we mensen hartelijk welkom heten in Friesland en vervolgens vragen of ze zich willen uitkleden. Een praktisch bezwaar is ook dat het veel te lang duurt.” Wel wil hij steekproefsgewijs - “ik denk aan één op de honderd” - bezoekers lichamelijk onderzoeken in afgesloten ruimten. Als iemand een dergelijk, overigens vrijwillig, onderzoek weigert, kan hem of haar de toegang tot het feest worden ontzegd.

Een inwendig onderzoek sluit hij niet uit. Dit kan overigens alleen als er meer dan een verdenking tegen een persoon bestaat. Controle bij de testbank kan leiden tot een dilemma, geeft Brouwer toe. “Maar xtc is een harddrug en de handel pakken we aan. Daarover is het drugsbeleid volstrekt helder. Je zag dat de dealers zich juist ophielden bij de testbank, omdat ze wisten dat daar niet gecontroleerd zou worden. Er ontstaan handelsvrije zones.”

De Friese hoofdoffcier vindt dat het testen van xtc- en andere pillen de gebruiker overigens een schijnzekerheid biedt. “Ook al wordt een pil veilig bevonden, dan nog blijven er gevaren voor de volksgezondheid bestaan. Ook een goedgekeurde pil kan gevaarlijk zijn. Het gaat ook om de hoeveelheid en de omstandigheden waaronder die ingenomen wordt.”

Brouwer zal zijn voorstellen inbrengen in het overleg met de burgemeester en de politie. Een volgende organisator zal gebonden zijn aan een strak vooroverleg. Dan kunnen heldere afspraken worden gemaakt. Daaraan schortte het de vorige keer.

Brouwer: “We zullen een organisator dwingen actief deel te nemen aan de voorbereidingen. Zo niet, dan geen houseparty.”

    • Karin de Mik