Europees parlement weert tv

STRAATSBURG, 19 NOV. Het dagelijks bestuur van het Europees Parlement heeft besloten de toegang van televisieploegen aan strenge beperkingen te onderwerpen. Bij plenaire zittingen mogen televisieploegen alleen nog filmen als de voorzitter van het parlement daarvoor toestemming heeft gegeven. Bepalend voor die toestemming is of de voorzitter ervan overtuigd is dat de televisiejournalisten de goede faam van het Europees Parlement niet schaden.

Ook voor het filmen van een vergadering van een parlementaire commissie is voortaan toestemming van de voorzitter van de betreffende commissie nodig. De meerderheid van het dagelijks bestuur heeft daartoe besloten uit ergernis over televisiereportages waarin parlementsleden zijn beschuldigd van fraude. De maatregel heeft de steun van de socialisten en christen-democraten. De liberalen en de Groenen zijn tegenstanders van beperkingen voor journalisten. De liberale fractieleider Gijs de Vries zei vanmorgen dat als er één instelling is die open moet staan voor de pers, dit het Europees Parlement is.

De Vries sprak ook over zijn “groeiende zorg over de lichtvaardigheid waarmee sommige parlementsleden omgaan met het aanzien” van het Europees Parlement. Volgens hem worden noodzakelijke hervormingen die een eind moeten maken aan onaanvaardbare organisatorische en financiële praktijken door het dagelijks bestuur van het parlement op de lange baan geschoven. Hij doelde daarbij in het bijzonder op een herziening van de reiskostenregeling voor parlementariërs en de regeling voor presentiegeld, waarvan de betaling volgens De Vries gekoppeld moet worden aan de deelname aan stemmingen.

Volgens De Vries is bovendien een onafhankelijk onderzoek nodig naar de bouw van de nieuwe parlementsgebouwen in Brussel en Straatsburg. Hij zei geen bewijzen te hebben dat daarbij strafbare feiten zijn gepleegd, maar sprak wel over “belachelijke, ergerlijke en onnodige” inrichtingen van de gebouwen en een bouwbeleid dat beneden de maat zou zijn.

Geruchten over fraude zijn al enige tijd geleden voor de Belgische justitie aanleiding geweest om een onderzoek naar de bouw van het parlementsgebouw in Brussel te beginnen.

    • Ben van der Velden