'Deel vaste klanten van NS stapt over op de auto'

ROTTERDAM, 19 NOV. De vaste klanten van de Nederlandse Spoorwegen hebben bij reizigersvereniging Rover massaal geprotesteerd tegen de voorgenomen verhoging van de treintarieven. Vooral de prijsverhoging in de ochtendspits voor gezinsleden van jaarkaarthouders zet kwaad bloed.

Uit een enquête van de reizigersvereniging Rover blijkt dat ruim een kwart van deze kaarthouders van plan is weer in de auto te stappen. Rover kreeg spontaan driehonderd klachten binnen naar aanleiding van het besluit van de NS om de voorwaarden voor de jaarkaarten te wijzigen.

Momenteel mogen huisgenoten van houders van NS- of gewone OV-jaarkaarten tegen sterk gereduceerd tarief dezelfde jaarkaart kopen. Zo kost een NS-jaarkaart (tweede klas) 4.510 gulden; de zogenoemde medegebruiker betaalt 700 gulden. De NS willen dat deze medegebruikers in de ochtendspits vanaf 1 juni 1998 het volle bedrag betalen.

Uit de uitslag van de enquête, waaraan ruim 600 reizigers deelnamen, blijkt volgens Rover dat de maatregel slecht valt. “De NS hebben altijd gezegd dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Dat moeten ze dan ook waarmaken”, aldus Rotteveel. Hij vindt dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) de NS op de vingers moet tikken. Jorritsma zegde onlangs onder druk van de Tweede Kamer toe een gesprek te zullen voeren met de NS. Zij liet echter direct weten dat de Kamer “daar niet te veel van moet verwachten”. De NS blijft met de tariefverhoging namelijk binnen de in 1995 gemaakte afspraken. De NS redeneren dat de zogenoemde mede-kaarthouders jarenlang veel te weinig hebben betaald voor een kaart die recht geeft op onbeperkt reizen, ook tijdens de spitsuren.