Cruise control

Uit alle berichten van de laatste tijd over auto's, die - al of niet door een zogenaamd haperende cruise control - op hol slaan blijkt eens te meer dat er meer onveilige mensen dan onveilige auto's zijn.

Iemand, die in zo'n geval niet onmiddellijk het contactsleuteltje gebruikt om de motor uit te schakelen, is onveilig, niet de auto in kwestie.

    • Ir. M. Hugenholtz