Burgemeester

Nu de burgemeestersstoel van Hilversum andermaal vacant is, ware te wensen dat de Kroon (in dit geval: de koningin, de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris der koningin) iemand uit het vak benoemt, bijvoorbeeld een burgemeester die in een kleinere gemeente heeft getoond dat hij dit vak beheerst. De politieke behuizing ware bij een benoeming als deze van ondergeschikte betekenis te doen zijn.

    • J.H. Reinders