Brussel stelt gelatineverbod in medicamenten uit

BRUSSEL, 19 NOV. Het verbod per 1 januari volgend jaar op het gebruik van gelatine in geneesmiddelen wordt uitgesteld, waardoor ook een dreigend tekort een geneesmiddelen naar een verdere toekomst wordt verschoven.

Een besluit daarover heeft Europees commissaris Fischler (landbouw) naar het permanent veterinair comité gestuurd voor wetenschappelijk commentaar. Het comité vergadert begin volgende maand en zal dan haar bevindingen aan de commissie bekendmaken, waarna de Raad van Ministers halverwege volgende maand daarmee akkoord zou kunnen gaan. Dat bleek gisteren tijdens de Raad van Ministers van landbouw in Brussel.

De uitzondering geldt niet alleen geneesmiddelen maar mogelijk ook cosmetica. Het verbod maakt deel uit van de “beschikking BSE risicomaterialen”. Het gaat daarbij om een verbod op het gebruik van grondstoffen die mogelijk tot de verspreiding leiden van de gekkekoeienziekte (BSE).

De grondstoffen bevatten veelal resten van beenderen van schapen en herkauwers en zouden bij de mens mogelijk de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen veroorzaken, een hersenziekte die tot snelle degeneratie leidt met de dood tot gevolg.

In Engeland zijn al 21 mensen aan deze variant, die wordt veroorzaakt door het eten van rundvlees, overleden. Die risicovolle materialen zijn onder meer organen, talg, gelatine en rundvet.

Tegen het op handen zijnde verbod hebben vooral de Verenigde Staten met klem geprotesteerd, omdat de farmaceutische industrie daar geen mogelijkheden meer ziet geneesmiddelen naar Europa te exporteren als er een verbod op het gebruik van gelatine geldt. De VS dreigden de zaak zelfs aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als Europa niet op het besluit zou terugkomen. De Verenigde Staten heeft daarbij een zogeheten BSE-vrije status. Daartoe wil de commissie in geen geval overgaan, omdat een land dan niet alleen BSE - maar ook scrapie-vrij moet zijn. Scrapie is de aan gekkekoeienziekte verwante variant bij schapen en geiten. Die status kan Amerika niet claimen.

Bovendien hebben de VS in het verleden veel runderen uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd en is daarom met vrij grote zekerheid niet BSE-vrij.

Ook Australië en Nieuw-Zeeland hebben bij de Europese Unie een BSE-vrije status aangevraagd, maar zullen die waarschijnlijk niet krijgen. Reden is dat de Europese Unie geen zogeheten Derde Landen een status kan verlenen die gunstiger is dan die van de lidstaten zelf.

De Nederlandse minister Van Aartsen had op twee voorgaande landbouwraden al gewezen op de gevolgen van de beschikking als die op 1 januari ongewijzigd van kracht zou worden. Ook minister Borst (volksgezondheid) heeft Brussel geschreven dat er een regelrecht tekort aan medicijnen zou dreigen als het verbod op het gebruik van gelatine doorgaat.

De commissie heeft overigens al eerder in het zogeheten 'Final Consolidated Report BSE' aan het Europees parlement laten weten dat farmaceutische producten moeten worden uitgezonderd, juist om een eventueel tekort te vermijden. Tegelijk zou het gebruik van talg in cosmetica onder voorwaarden kunnen worden uitgezonderd.