Akkoord tussen sociale partners; Lonen komende vier jaar gematigd

DEN HAAG, 19 NOV. Het beleid van loonmatiging zal de eerstkomende vier jaar worden voortgezet. Werknemers krijgen in ruil voor de matiging meer flexibele beloning, soepeler verlofregelingen en permanente scholing.

Dit zijn werkgevers en werknemers gisteren overeengekomen als uitgangspunt van de CAO-onderhandelingen in de komende vier jaar. Vertegenwoordigers van de sociale partners sloten hun akkoord in de Stichting van de Arbeid. Het akkoord is een vervolg van de vergelijkbare overeenkomst van eind 1993. De afspraken die gisteren zijn gemaakt dienen als basis voor de collectieve arbeidsovereenkomsten die in verschillende bedrijfstakken gesloten moeten worden.

In het akkoord geven de sociale partners aan dat ze door willen gaan met de “verantwoorde loonkostenontwikkeling” zoals in 1982 in het zogenoemde Akkoord van Wassenaar is afgesproken. Tegenover de loonmatiging staat de afspraak dat “in het CAO-overleg ook andere (flexibele) beloningscomponenten” moeten worden betrokken. De sociale partners denken daarbij aan “eenmalige uitkeringen en/of resultaatafhankelijke belonings- en spaarvormen”. Daarmee kan een werkgever in een sector waar het arbeidsaanbod gering is en dus de prijs van arbeid hoog, zijn werknemers extraatjes bieden boven de (gematigde) loonstijging.

Werkgevers en werknemers hebben verder afspraken gemaakt over scholing, verlof en werkdruk. “Scholing moet worden gezien als een permanente activiteit”, zo staat in de afspraken. Het moet deel gaan uitmaken van het 'employability-beleid' van een werkgever die voortdurend in zijn werknemers moet investeren om hun inzetbaarheid optimaal te houden.

Daarbij mag de werkdruk niet verder oplopen dan nu, vinden de sociale partners. Ze willen de oorzaken van de gestegen werkdruk onderzoeken en vervolgens verminderen waarbij onder meer overwerk moet worden beperkt.

Werkgevers en werknemers herhalen eerdere afspraken om flexibeler met arbeidsduur om te gaan; ondernemer en ondernemingsraad moeten in overleg tot de beste oplossing komen. Verbetering van de verlofregelingen horen daarbij.

Vanmorgen werd bekend dat de geregistreerde werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking is gedaald tot 5,3 in de periode van augustus tot oktober, tegen 6,6 een jaar eerder.

Premier Kok zei vanmorgen tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer “buitengewoon content” te zijn met het akkoord van de sociale partners.