Zwitserse reacties op vermeend oorlogsverleden

Wat de Zwitsers deden in reactie op beschuldigingen over hun oorlogsverleden:

Banken benoemden een ombudsman die claims van Holocaustslachtoffers of hun nabestaanden onderzoekt.

Banken publiceerden in juli en oktober lijsten met namen van slapende rekeningen die werden geopend ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Particulieren kunnen op grond van deze lijsten claims indienen.

Banken, particuliere bedrijven en de Nationale Bank stichtten een fonds ter waarde van 360 miljoen gulden ter ondersteuning van hulpbehoevende slachtoffers van de nazi's.

De regering benoemde een internationale commissie van historici die de rol van Zwitserland in de Tweede Wereldoorlog gaat onderzoeken en daarbij gebruik zal maken van tot nu toe niet openbare staatsarchieven.

Een onafhankelijke commissie onderzoekt steekproefsgewijs of de Zwitserse banken al hun slapende rekeningen uit de oorlogstijd openbaar hebben gemaakt.