Winststijging Heidemij

ROTTERDAM, 18 NOV. De nettowinst van Arcadis (Heidemij) is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen met 11,1 procent van 6,6 miljoen naar 7,4 miljoen gulden. Voor de eerste negen maanden komt Arcadis op een winst van 32,2 miljoen tegen 19 miljoen in dezelfde periode van 1996.

Het ingenieursbureau blijft bij de verwachting dat er dit jaar een duidelijke groei van de nettowinst voor buitengewone baten uit de bus zal komen. Dit betekent in financieel jargon een groei van 7 tot 12 procent. In de winst over de eerste negen maanden zitten netto buitengewone resultaten van 11,1 miljoen. Deze vloeiden vooral voort uit de verkoop van het belang van 5,6 procent in ingenieursbureau Fugro. De bedrijfsopbrengsten stegen in het derde kwartaal met 16,2 procent van 295 miljoen naar 343 miljoen. Hieraan droegen ook acquisities en de stijging van de dollarkoers bij. De eerste negen maanden geven een groei van de bedrijfsinkomsten te zien met 13,1 procent van 805 miljoen naar 910 miljoen. De bijdrage van niet-geconsolideerde deelnemingen was in de eerste negen maanden 2,1 miljoen negatief. In dezelfde periode van 1996 was er een winst van 0,7 miljoen. Het verlies is voornamelijk veroorzaakt door de gang van zaken in Frankrijk. Ook in Duitsland blijft de situatie volgens het bedrijf moeilijk. (ANP)