Studielast

Als ouders van een aankomend HBO-student hebben wij met gemengde gevoelens diverse reportages gelezen. Deze zogenoemde 'alles moet kunnen' regering staat er niet meer bij stil dat er ook nog 'alléén'verdieners het een en ander op moeten hoesten. Als wij zien dat wij in de toekomst 6 tot 8.000 gulden neer moeten tellen per studiejaar en dat drie à vier jaar lang, dan vinden wij dat we alle reden hebben om te besluiten hem niet verder te laten studeren.

Dat het een zegen is als je kinderen zonder noemenswaardige problemen het basis- en middelbaar onderwijs doorlopen, daar zijn we ondertussen wel achter, maar als blijkt dat er twijfels zijn over het 'met succes' verder studeren, dan zijn financiële argumenten van doorslaggevende aard. Kortom, studeren is voor rijken. In die zin heeft Ritzen gelijk als hij stelt dat er een stevig fundament is gelegd, en dat verandert ook niet met een commissie-Hermans. De gemiddelde tweeverdieners zullen over een poosje vreemd opkijken als blijkt dat ze hun tweede of derde vakantie voor hun studerende kind(eren) moeten inleveren maar wij vinden het te idioot voor woorden dat studenten een ouderbijdrage kunnen opeisen als daarvan het resultaat is dat ouders geen financiële ruimte meer hebben om méér te kunnen doen dan in de zomer in de tuin zitten en voor de rest van het jaar alleen nog maar soaps te moeten kijken. En dan hebben we het nog niet eens over een tweede of derde kind.

    • J. Kaasschieter