Restauratie Zonnestraal kan doorgaan

HILVERSUM, 18 NOV. De restauratie van het voormalig sanatorium Zonnestraal in Hilversum kan doorgaan. Staatssecretaris van cultuur Aad Nuis zal zich 'maximaal inspannen' om het komende half jaar de nog ontbrekende 2,5 miljoen gulden bijeen te brengen.

Het voorlopige ontwerp van de architecten Hubert Jan Henket en Wessel de Jonge voor de restauratie zal in de tussentijd worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Naar verwachting zal de twee jaar durende restauratie van het door Jan Duiker ontworpen gebouw eind 1998 beginnen.

Sanatorium Zonnestraal, gebouwd in de jaren 1928-1931 uit gelden van het Koperen Stelen fonds van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, geldt als een van hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen in Nederland. In 1957 werd het sanatorium een algemeen ziekenhuis, dat vanaf 1973 een steeds kleiner deel van het gebouw in gebruik had. In 1990 werd Zonnestraal een rijksmonument, een jaar later werd het complex geheel verlaten.

Sindsdien is al verschillende keren aangekondigd dat Zonnestraal zou worden gerestaureerd, maar steeds volgden hierop inactiviteit en verder verval. Maar nu hebben Henket en De Jonge dan een ontwerp gemaakt, dat de redding van het monument van het Nieuwe Bouwen kan betekenen. “Een wegwerpgebouw voor de eeuwigheid bewaren”, zo omschreef Henket de paradoxale opdracht om een puur functionalisch bouwwerk te restaureren. De twee architecten willen alle latere toevoegingen aan het sanatorium slopen. Verder willen zij het hoofdgebouw en het zogenaamde Dresselhuyspaviljoen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Restauratie van het Ter Meulenpaviljoen, dat in 1995 werd gerenoveerd, zal mogelijk over een jaar of 10 volgen. Ten slotte voorziet het ontwerp van Henket en De Jonge ook in nieuwbouw: het hoofdgebouw wordt door een sleuf met aan weerszijden nieuwe verblijfsruimten verbonden met een rechthoekige glazen vleugel met sportfaciliteiten.

De totale bouwkosten van de restauratie en nieuwbouw bedragen 51 miljoen gulden. Hiervan is 11 miljoen gulden subsidiabel. De voorgangster van Nuis, Hedy d'Ancona, zegde al 6 miljoen gulden toe, een anonieme familie draagt 2,5 miljoen bij en Nuis gelooft nu dat de ontbrekende 2,5 miljoen gulden geen onoverkomelijk probleem is. De rest van de 51 miljoen moet worden opgebracht door de Stichting Loosdrechtse Bos die de gebouwen onlangs van het Ziekenhuis Hilversum in beheer kreeg. Na de restauratie wil de stichting het vroegere sanatorium exploiteren als gezondheidscentrum met 'vernieuwende vormen van zorg', zoals laserbehandelingen van huidaandoeningen en sport-medische adviezen. Ook een zorghotel en lifestyle-arrangementen zullen deel uitmaken van de aangeboden diensten in het rijksmonument, dat overigens ook is voorgedragen voor de Wereld Erfgoedlijst van de Unesco.

    • Bernard Hulsman