Rekenkamer wil sancties EU-landen

STRAATSBURG, 18 NOV. De Europese Rekenkamer heeft in haar jaarverslag over 1996 net als in voorgaande jaren geweigerd de betalingen van de Europese Unie goed te keuren. De Rekenkamer schrijft geen inzicht te hebben in 4,3 procent van de totaal 77 miljard ecu (169 miljard gulden) aan betalingen in 1996.

In het vanmorgen gepresenteerde jaarverslag worden de uitgavendeclaraties van de EU-lidstaten scherp bekritiseerd. De Rekenkamer bepleit sancties in te voeren, zoals een korting op subsidies, als lidstaten onjuist declareren.

Het jaarverslag signaleert financiële en administratieve misstanden in uiteenlopende sectoren. Zo is bij compensaties voor graanboeren en voor producenten van rundvlees geen rekening gehouden met de prijzen van de wereldmarkt, waardoor er voor 3,8 miljard ecu (8,3 miljard gulden) onnodige steun is betaald. Leden van het Economisch en Sociaal Comité (vakbonden en van werkgeversorganisaties) en van het Comité van de Regio's hebben zonder daar recht op te hebben onkostendeclaraties uitbetaald gekregen. Presentielijsten van de twee adviescomité's kloppen niet. Voor de drie maanden van 1996 die de Rekenkamer onderzocht bleken declaraties van vliegtickets bij het Economisch en Sociaal Comité in 69 procent van de gevallen ten onrechte uitbetaald. De Rekenkamer vindt dat er direct maatregelen nodig zijn. Israël heeft drie keer zoveel sinaasappelsap naar de EU uitgevoerd dan het zelf produceert. Volgens de Rekenkamer is hierbij sprake van vervalsing van certificaten van oorsprong, die lucratief is, omdat op Israëlische sinaasappelsap lage invoertarieven worden geheven. Ook is er kritiek op hulpprogramma's aan Oost-Europa en de regionale fondsen.