RAND JOURNAL OF ECONOMICS

Het kwartaalblad RAND Journal of Economics is een uitgave van RAND, 810 W. 10th Street, Lawrence, KS 66044, USA. www.rje.org.

Politieke overwegingen zijn veel belangrijker voor de beslissing om publieke diensten te privatiseren dan overwegingen van efficiency of ideologie. Dat is het resultaat van een onderzoek naar privatisering in de Verenigde Staten. Drie auteurs doen er verslag van in de RAND Journal of Economics. Het zijn Florencio Lopez-de-Silanes en Andrei Shleifer, beide van de Harvard-universiteit, en Robert W. Vishny, van de Universiteit van Chicago.

De laatste 25 jaar komt het steeds vaker voor dat de lokale en regionale overheden in de Verenigde Staten hun werk uitbesteden aan het bedrijfsleven, of het nu gaat om het exploiteren van een vuilnis-ophaaldienst, een ziekenhuis. een school of een luchthaven.

In de afgelopen jaren hebben vele onderzoeken ook duidelijk gemaakt dat privatisering van publieke diensten de overheid geld bespaart, terwijl de dienstverlening er niet slechter op wordt. De regio Los Angeles heeft met de privatisering van overheidsdiensten in 1988 36 procent van de kosten bespaard, te weten 133 miljoen dollar.

Omdat dit gegeven niet heeft geleid tot grootscheepse privatisering hebben de auteurs ook de gang van zaken in de lokale politiek onder de loep gelegd. Overheidsdiensten uit ruim 3000 Amerikaanse landsdelen waren bij het onderzoek betrokken. Dit was er op gericht de veranderingen na te gaan in de periode van 1987 tot 1992. Het onderzoek spitste zich toe op de regelgeving en de begroting van de betrokken overheden. Immers, een verbod aan ambtenaren om politieke activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld, maakt privatisering gemakkelijker. En ook als een hogere overheid bezuinigingen heeft opgelegd zal de lagere overheid eerder denken aan privatisering. De slotconclusie is dat politici de bescherming van de publieke diensten opgeven zodra ze er politiek nadeel van ondervinden.

    • Herman Frijlink