President Iran wil vrijheden garanderen

TEHERAN, 18 NOV. De president van Iran, Mohammad Khatami, heeft gisteren in een vraaggesprek gezegd dat hij garant staat voor de vrijheid en veiligheid van alle Iraniërs, ook van dissidenten die zich aan de wet houden. Het interview werd afgenomen door de Iraanse televisie om de balans op te maken van Khatami's eerste honderd dagen als verkozen staatshoofd.

De uitzending volgde enige dagen nadat militante moslims het kantoor van een groep kritische studenten hadden aangevallen en een redevoering hadden verstoord van een hervormingsgezinde islamitische denker.

“Bepaalde gezichtspunten opleggen aan anderen, of dit nu gebeurt in naam van het volk of in naam van de islam, is in strijd met de wet en de sociale vooruitgang”, zei de president. Khatami is een gematigde shi'itische moslimgeestelijke, die in mei met een grote meerderheid werd verkozen op een programma dat fundamentele vrijheden beloofde, die overigens worden gewaarborgd door de islamitisch geïnspireerde grondwet van Iran. Veel intellectuelen steunden hem in de hoopvolle verwachting dat hij paal en perk zou stellen aan aanvallen van militante moslims op bijeenkomsten, boekwinkels en publicaties die zij voor anti-islamitisch houden.

“Alleen de regering, en niemand anders, mag optreden als bewaker van de rechten van het volk of die van de islam. Natuurlijk kan iedereen uiting geven aan zijn opvattingen. Iedereen dient echter de wet te eerbiedigen, ook de regering”, aldus Khatami. Hij zei het als zijn taak te beschouwen om toezicht te houden op naleving van de grondwet, “behalve in aangelegenheden die het domein zijn van het leiderschap” ('Opperste Leider' Ayatollah Ali Khamenei). Khatami kondigde aan een speciaal lichaam in het leven te zullen roepen dat toezicht moet houden op naleving van de grondwet, wat volgens de president strookt met de wensen van Khamenei. (Reuters)