Lonen in onderwijs 0,75 pct omhoog

ZOETERMEER, 18 NOV. Het salaris van leraren en ander onderwijspersoneel gaat per 1 januari met 0,75 procent omhoog. Dat zijn onderwijsbonden en minister Ritzen (Onderwijs) gisteren overeengekomen tijdens onderhandelingen over aanpassing van de lopende CAO.

Bovendien is overeengekomen de eindejaarsuitkering in 1997 te verhogen van 0,5 naar 0,7 procent. De salarisverbetering komt na acties van leraren de afgelopen weken. Ze beriepen zich op een hardheidsclausule in de huidige CAO, die tot 31 december 1998 loopt. Afgesproken is dat bij grote loonstijgingen in de marktsector ook de salarissen in het onderwijs zouden worden opgetrokken.

De CAO geldt voor 350.000 werknemers in het onderwijs. De structurele salarisverhoging bedraagt bij een gemiddeld maandloon van vijfduizend gulden bruto ongeveer veertig gulden per maand. De verhoging kost in totaal 180 miljoen gulden die wordt betaald uit de zogeheten arbeidsvoorwaardenpot.

De grootste onderwijsbond AOB (aangesloten bij de vakcentrale FNV) is blij met het behaalde resultaat. De Onderwijsbonden CNV en de actiegroepen Onderwijs Onderwijs Onderwijs en De Nieuwe Fase reageren minder opgetogen. De CNV-bonden hebben, in tegenstelling tot de AOB, de huidige CAO niet ondertekend, omdat zij het salaris voor de leraren te laag vonden. Het CNV pleitte voor een loonsverhoging van 3,5 procent in 1998. Dat is nu 2,75 procent geworden. “We zijn dus nog niet tevreden, dat is heel duidelijk”, zegt bestuurder J. Roovers van de CNV. Zijn bonden willen wel meedoen aan de onderhandelingen over de volgende CAO, die in 1999 moet ingaan, “omdat je dan weer voluit kunt meepraten”, aldus Roovers. Ook de actiegroepen vinden dat de AOB alleen heeft bereikt dat Ritzen zijn eerder gemaakte afspraken is nagekomen. “Dat is leuk, maar het laat onverlet dat de CAO nog steeds niet de moeite waard is.”

De Kunstenbond FNV en de werkgeversorganisatie VKV hebben gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor werknemers in het kunstonderwijs op muziekscholen en creativiteitscentra. Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1997 wordt de 2,25 procent die de werknemers er in 1996 eenmalig bij kregen, blijvend verwerkt in de lonen. Op 1 januari 1998 gaan de lonen met 2,25 procent omhoog en per 1 augustus 1998 komt daar nog eens 1,5 procent bij. Daarnaast krijgt het personeel recht op veertig vrije uren extra per jaar ofwel vijf roostervrije dagen per jaar.