Huurhuis dicht na drugshandel

ROTTERDAM, 18 NOV. In Rotterdam is gisteren een woning waar veel drugsoverlast werd veroorzaakt, gesloten op basis van de wet-Victoria. Volgens de gemeente is het de eerste keer dat een woonhuis is gesloten op basis van het nieuwe artikel 174a van de Gemeentewet dat dit jaar op voorstel van staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) werd ingevoerd.

Het betrokken huis aan de Willem Beukelszstraat in het westelijke stadsdeel is berucht wegens de grote aanloop van gebruikers, dealers en runners. De omgeving verloedert door de handel en het gebruik op straat, door vervuiling, ruzies en vechtpartijen. De overlast doet zich 24 uur per dag voor. Het huis blijft nu een jaar dicht. Ook de eigenaar mag er niet meer in.

Artikel 174a dat de burgemeester de bevoegdheid geeft overlastgevende woonhuizen te sluiten, mag pas worden toegepast nadat eerst minder ingrijpende middelen om de overlast te beëindigen, zijn beproefd. In de afgelopen twee jaar heeft de politie het gisteren gesloten pand twaalf keer ontruimd. Dit leidde niet tot verbetering van de situatie. De eigenaar ging niet in op herhaalde uitnodigingen voor overleg.

Het nieuwe wetsartikel werd in maart van dit jaar van kracht. De wet-Victoria is een van de nieuwe wettelijke mogelijkheden om drugsoverlast aan te pakken. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de wet-Victor (onteigening en overname van beheer van panden na sluiting wegens drugsoverlast) en de wet-Damocles, een voorstel tot wijziging van de Opiumwet die het mogelijk maakt een voor publiek toegankelijke inrichting (geen woning) te sluiten als daar soft- en harddrugs worden verhandeld.