Geen andere aanpak van vreemdelingen

DEN HAAG 18 NOV. Het kabinet gaat niet akkoord met de wens van de Tweede Kamer om het vreemdelingenbeleid aan te scherpen. Wel zullen enkele verbeteringen worden aangebracht.

Dat zei minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gisteren tijdens de behandeling van het minderhedenbeleid in de Tweede Kamer.

Het Kamerlid Kamp (VVD) joeg de andere fracties tegen zich in het harnas, toen hij zei dat het beperken van de immigratie uit niet-westerse landen een van de maatregelen moest zijn om te komen tot een betere integratie van minderheden. Ook Dijkstal maakt zich daar zorgen over, zo bleek gisteren.

Kamp herhaalde het standpunt van zijn partij dat immigratie beperkt moet worden door een aanscherping van het beleid ten aanzien van gezinshereniging en gezinsvorming. Ook zei hij dat asielzoekers zonder papieren die hun identiteit niet kunnen aantonen, de toegang tot Nederland geweigerd moet worden. Het toelaten van Antillianen en Arubanen moet ook aan vergunningen worden gebonden, aldus de VVD'er.

Bovendien vindt Kamp het niet juist dat kinderen uit minderheden gedurende lange tijd hun schooltijd onderbreken, doordat hun ouders hen meenemen naar het land van herkomst. De VVD wil dit ontmoedigen door de kinderbijslag aan te passen aan het prijsniveau van het betreffende land.

Minister Dijkstal werd met name door Fermina (D66) uitgedaagd afstand te nemen van de standpunten van zijn partij.

Dijkstal deed dat op het punt van het toelaten van Antillianen en Arubanen door te zeggen dat het kabinet hierover nog geen definitief standpunt heeft. Zelf denkt hij dat zo'n maatregel veel moeilijkheden zal opleveren, zo hij die al zou willen.

Overigens steunde Fermina wel een motie van Kamp om niet alleen nieuwkomers te verplichten een cursus Nederlandse taal te volgen, maar dat ook te laten gelden voor immigranten die al langer in ons land wonen en die door hun taalachterstand nog steeds geen baan hebben. Dijkstal voelt daar niet voor, omdat zo'n soort verplichting ook al in de sociale wetgeving is opgenomen. Bovendien is volgens hem moeilijk aan te geven voor wie zo'n verplichting al dan niet zou moeten gelden. (ANP)