Drugspreventie

Foto: DEN HAAG - Frankrijk en Nederland gaan samenwerken op het terrein van de drugspreventie. Daarbij gaat het om de uitwisseling van ervaringen en ideeën met betrekking tot het voorkomen van drugsgebruik. Dat maakte minister Sorgdrager (Justitie) gisteren bekend na afloop van haar gesprek met haar Franse ambtgenoot Guigou in Den Haag.

Sorgdrager noemde de voorgenomen samenwerking tussen beide landen, die vooralsnog vorm krijgt door een gezamenlijke commissie van deskundigen in het leven te roepen, “een belangrijke stap”. Zij constateerde dat het voor eerst sinds lange tijd is dat Frankrijk op regeringsniveau ook op het terrein van de drugspreventie nadrukkelijk toenadering zoekt tot Nederland. Volgens Sorgdrager stelt de nieuwe Franse regering zich “neutraler” en “voorzichtiger” op tegenover het Nederlandse drugsbeleid dan de vorige. “We accepteren elkaars beleid en het is prettig dat Frankrijk niet meer de neiging heeft om te veroordelen”, aldus Sorgdrager. Ze benadrukte overigens dat Nederland ook met de Franse regering op “praktisch niveau” goed samenwerkte, waarbij zij doelde op de gezamenlijke aanpak van drugshandel door politie en justitie in beide landen. Die samenwerking gaat onverminderd door, aldus Sorgdrager. Ook Guigou, die behalve minister van Justitie ook vice-premier is, liet zich na afloop in algemene termen positief uit over het gesprek. (ANP)

(Foto Roel Rozenburg)