CPB: groei komt uit op 2 à 3,25 pct

DEN HAAG, 18 NOV. De Nederlandse economie groeit in de volgende kabinetsperiode tussen de 2 en de 3,25 procent per jaar. Dit schrijft het Centraal Plan Bureau (CPB) in de gisteren gepubliceerde 'Economische Verkenning'.

Het CPB heeft twee scenario's doorgerekend, een 'behoedzaam' met 2 procent economische groei en een 'gunstig' met 3,25 procent groei. Volgens CPB-directeur H. Don is het redelijk te veronderstellen dat de economische groei binnen deze 'bandbreedte' uitkomt. Tegenvallers bij de komst van de euro of in het jaar 2000 kunnen de groei onder de 2 procent drukken, meevallers bij technologische vernieuwingen boven de 3,25 procent.

Don raadt het nieuwe kabinet volgend jaar aan, uit te gaan van een 'behoedzame' groei. Het huidige kabinet-Kok deed dit ook. De groei komt naar verwachting uit op gemiddeld 3,25 procent, waar rekening is gehouden met 1,75 procent.

In het 'behoedzame' scenario neemt het aantal banen toe met 64.000, precies evenveel als het aantal mensen dat werk zoekt. De overheid heeft 6 miljard gulden te besteden aan lastenverlichting (1,5 miljard) en tekortreductie (4,5 miljard). De staatsschuld neemt in dat geval af van 70 procent van het bruto binnenlands product in 1998 tot 68,5 procent in 2002, het tekort van 1,9 procent tot 1,5 procent.

Bij een 'gunstige' groei heeft de overheid 29 miljard ter beschikking voor lastenverlichting (8 miljard) en tekortreductie (21 miljard). De staatsschuld daalt tot 60,5 procent. Voor het eerst in decennia zou Nederland dan te maken krijgen met een begrotingsoverschot. De werkloosheid daalt van 400.000 tot 330.000 mensen.

Nederland krijgt in het 'gunstige' geval te kampen met nog meer files, meer luchtvervuiling en een grote vraag naar technisch geschoold personeel, waardoor de lonen kunnen stijgen. In beide scenario's blijft de werkloosheid onder laaggeschoolden groot.