Conflict in Pakistan om Sharif escaleert

NEW DELHI, 18 NOV. Het conflict tussen de Pakistaanse premier Nawaz Sharif en het Hooggerechtshof van het land heeft zich gisteren verder verscherpt. Nadat hij zich eerder op de dag voor de opperrechters had moeten verantwoorden voor vermeende beledigingen aan het adres van het Hof, zorgde Sharif er laat op de avond voor dat een nieuwe wet in het parlement werd aangenomen die het de premier mogelijk moet maken in beroep te gaan indien hij schuldig zou worden bevonden.

De partij van Sharif, de Pakistaanse Moslim Liga, heeft ruim tweederde deel van de zetels in het Pakistaanse parlement in handen, waardoor Sharif daar min of meer ongestoord zijn gang kan gaan. De nieuwe wet moet overigens nog door president Farooq Ali Leghari en de Pakistaanse Senaat worden bekrachtigd. Het is in Pakistan strafbaar in het openbaar minachtende opmerkingen over het Hooggerechtshof te maken. Als het Hof Sharif schuldig zou bevinden, kan dat hem in principe zijn baan als premier kosten.

Het Hof zou vandaag videobeelden bestuderen van een persconferentie van enkele weken geleden, waarbij de premier betwijfelde of het Hof wel gerechtigd was een wet ongeldig te verklaren die op Sharifs initiatief door het parlement was aangenomen. Die wet beoogde de fractiediscipline in het parlement te verhogen om zo de kans op corruptie te verminderen.

Sharif ligt al maandenlang overhoop met de opperrechters, in het bijzonder met de president van het Hof, Sajjad Ali Shah. Aanvankelijk concentreerde hun conflict zich op de vraag of het aantal rechters in het Hof moest worden uitgebreid en zo ja, met hoeveel. Sharif probeerde lange tijd de plannen van het Hooggerechshof hieromtrent te blokkeren, maar moest eind oktober bakzeil halen, toen president Leghari en ook het leger het Hof bleken te steunen.

Tussen de bedrijven door moesten Sharif en Leghari intussen ook nog besprekingen voeren met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Madeleine Albright, die in Pakistan op bezoek is.