Bij wijze van experiment; Voorrang bij diagnose zieke werknemers

DEN HAAG, 18 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) gaat akkoord met experimenten waarbij zieke werknemers voorrang krijgen bij het stellen van de diagnose. Maar zij vindt niet dat deze om andere dan medische redenen daarna ook eerder mogen worden geholpen. Dat zou volgens haar leiden tot een ongewenste tweedeling in de gezondheidszorg.

Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens de afrondende bespreking van het Jaaroverzicht Zorg, de begroting voor de gezondheidszorg. De Kamer had de minister gevraagd wat zij vond van de één jaar durende proef in Leeuwarden waar een orthopeed en een neuroloog een extra spreekuur houden voor zieke werknemers die door de bedrijfsarts naar hen worden verwezen. Ook wilde de Kamer weten wat de minister vond van het plan van de werkgevers in de bouw om een meldpunt in te richten voor zieke werknemers. Dat meldpunt kijkt dan waar deze patiënten terecht kunnen voor snelle medisch-specialistische hulp. Volgens Borst zijn dit nuttige experimenten die helpen de druk op de ziekenhuizen te vergroten om de zorg beter te organiseren.

Voor het op korte termijn wegwerken van de wachtlijsten bij de gehandicaptenzorg, de Riaggs, en hart-, heup-, knie- en staaroperaties stelt Borst in 1998 45 miljoen gulden extra beschikbaar. Dat is vijf miljoen gulden minder dan de vijftig miljoen gulden die zij vorige week maandag, bij het begin van de bespreking van het jaaroverzicht, beloofde. Het verschil gebruikt de minister om komend jaar een deel van de bezuiniging op de logopedie ongedaan te maken.

Het geld (vijftig miljoen gulden) haalt Borst, zoals zij eerder aankondigde, weg bij de apothekers. Deze worden al vanaf 1 januari, in plaats van per 1 mei, gekort op de bonussen en kortingen die zij krijgen van de leveranciers.

De Kamer leverde gisteren opnieuw kritiek op het optreden van de minister bij het beteugelen van uitgaven voor medische hulpmiddelen zoals hoortoestellen, steunkousen, rolstoelen en incontinentiemateriaal. Zij vindt dat de minister te traag opereert. Alle partijen willen uiterlijk in januari van de minister een nauwkeurige beschrijving van de gang van zaken sinds begin 1995, toen uit een eerste advies bleek dat er zeker 250 miljoen gulden te bezuinigen zou zijn. CDA en PvdA dreigden de minister met een parlementair onderzoek als zij onvoldoende duidelijkheid zou verschaffen. De Kamer legde zich neer bij de uitleg die Borst gisteren gaf van haar uitspraken vorige week, als zou het bezuinigingsproces begin 1995 hebben gestagneerd doordat haar adviseur dr. R. Scheerens zou zijn bedreigd. Volgens de minister is er daardoor toch geen vertraging opgetreden.