Akkoord havenpool Amsterdam blijft uit

AMSTERDAM, 18 OKT. De onderhandelingen over een minimale voortzetting van de Amsterdamse havenpool hebben vanmorgen niet tot resultaat geleid. Vanavond willen de vakbonden en de werkgevers onder leiding van wethouder P. Krikke verder onderhandelen.

Een deel van de havenpool-medewerkers is echter niet tevreden over de handelwijze van FNV-bestuurder J. Heilig en wilde tegen het middaguur een wilde staking uitroepen. Heilig hield de driehonderd medewerkers tijdens een roemoerige bijeenkomst in Marcanti Plaza in Amsterdam echter voor dat hij verwacht dat er nog een kleine kans is dat er overeenstemming wordt bereikt. De gemeente en de werkgevers hebben toegezegd beiden een miljoen gulden op tafel te leggen voor een plan van het arbeidsbureau.

Daarnaast is er volgens Haring “uit allerlei potjes” nog twee miljoen gulden beschikbaar. In de Amsterdamse haven is door het toenemend vervoer in containers niet genoeg werk voor de driehonderd medewerkers van de havenpool. Volgens de werkgevers is er nog plaats voor zeventig tot negentig permanente uitzendkrachten. Zes weken geleden kreeg iedereen door de curator van de failliete pool ontslag aangezegd. De jonge medewerkers belanden morgen in de WW omdat hun opzegtermijn is afgelopen, de ouderen aan het eind van dit jaar.

Volgens een plan van het arbeidsbureau gaan alle medewerkers de WW in. Daarbij krijgen ze komend jaar wel drie dagen per week een opleiding zodat de kans groter is dat ze ander werk vinden.

De tarieven die de havenbedrijven gaan betalen vormen echter het struikelblok bij de onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers.

De vakbonden vrezen dat een stichting, die de havenpool-medewerkers voor de twee dagen per week moet gaan bemiddelen, met de voorgestelde tarieven niet kan overleven.

De werkgevers en vakbonden hebben onder leiding van wethouder P. Krikke (ecomische zaken) de afgelopen dagen onderhandeld. De havenpool-medewerkers zijn met de FNV-bestuurder J. Haring in conflict gekomen omdat de vakbond met een te lage inzet de onderhandelingen zou voeren. De havenpool-medewerkers willen de huidige rechten houden en zien een oplossing in het samengaan met de Rotterdamse havenpool. De FNV acht dit niet realistisch.