Windpark voor kust is haalbaar

De bouw van een windpark voor de Nederlandse kust is haalbaar. Dat blijkt uit een studie die de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) heeft uitgevoerd voor het Ministerie van Economische Zaken.

Het project is bedoeld om ervaring en kennis op te doen met de plaatsing van windturbines op zee. Die moeten een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het overheidsbeleid om te besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen. Een windpark van 100 megawatt in zee is mogelijk uit een oogpunt van ruimtelijke ordening, milieu, techniek en economie.

Ook is er voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor. Wettelijk zijn er evenmin obstakels. De Novem overhandigt de studie aan minister Wijers op 21 november.